Assessment and Intervention Model

Effektmåling og dokumentation af sociale indsatser

– AskovFondens Videnscenter kan hjælpe jeres organisation

Kontakt AskovFondens Videnscenter på tlf.: 22882640.

HVORFOR EFFEKTMÅLING OG DOKUMENTATION?

De fleste organisationer på det sociale område oplever, at deres sociale indsatser påvirker målgruppen positivt. Sikkert også jeres!
Men – de færreste ved, hvilken konkret forandring deres indsats skaber. Og – endnu færre ved, i hvilket omfang, forandringen realiseres og hvem i målgruppen, der flytter sig mest og hvorfor.

ASKOVFONDENS EFFEKTMÅLINGSMODEL KAN HJÆLPE JER

I AskovFonden har vi dokumenteret vores indsatser i 17 år. Vi har udviklet en model, der – via en statistisk, praksisnær og let anvendelig metode – giver mulighed for at måle og dokumentere effekten af sociale indsatser.

Modellen hedder Assessment and Intervention Model (AIM). AIM giver os ikke alene muligheden for at blive klogere på de mennesker, vi skaber forandringer for, men skaber også mulighed for at måle på effekten af de indsatser, vi iværksætter for de mennesker, der står i udenforskab.

Det betyder dels, at vi hver dag kan blive klogere på praksis og korrigere eventuelle fejlantagelser og indsatser, og dels, at vi kan få en vurdering af effekten fra de mennesker, som bruger vores indsatser.

SKAB UDVIKLING OG VÆKST GENNEM DOKUMENTATION

Gennem de 17 år vi i AskovFonden har dokumenteret vores indsatser har vi opnået følgende:

  1. tættere relationer med vores brugere
  2. udvikling af nuværende og nye indsatser
  3. bedre mulighed for opnå offentlig og privat finansiering

VI TAGER JER TRYGT GENNEM PROCESSEN

Med AIM som værktøj og AskovFonden som sparringspartner kommer I trygt gennem hele processen.

Du kan læse mere om processen ved at klikke på billederne nedenfor.

BLIV KLOGERE PÅ AIM
Her på siden kan du blive klogere på, hvordan AIM kan hjælpe jer med at dokumentere jeres sociale arbejde. Du kan læse mere om AIM processens faser samt få et overblik over, hvordan modellen virker i praksis. Du kan også læse om AskovFondens erfaring med effektmåling og vores holdning til dokumentation generelt. Endelig kan du læse om det faktum, at dokumentation og effektmåling er en mangelvare i Danmark og hvad der sker politisk, for at ændre denne kendsgerning.

PIXI UDGAVE AF VORES ARBEJDE MED CYKLING UDEN ALDER

 

KONTAKT ASKOVFONDENS VIDENSCENTER
I AskovFondens Videnscenter hjælper vi eksterne organisationer med at konkretisere deres dokumentationsbehov. Vi tilbyder rådgivning, og salg af vores effektmålingsmodel AIM.

For mere information, ring venligst til Annika Svensson på 22882640 eller skriv på asv@askovfonden.dk.

Annika-ledelse

Faser i AIM

Klik og læs mere om de 4 faser i AIM

AIM i praksis

Se det praktiske forløb i AIM effektmålingen

Vores erfaring og holdning til effektmåling

Effektmåling/dokumentation skal give mening i praksis, og at brugerne altid skal involveres i processen, så det ikke er noget, som sker udenom dem, det i virkeligheden drejer sig om.

Danmark bruger 45 milliarder på sociale indsatser

Kun 10% af indsatserne bliver dokumenteret.