Dokumentation

Vi indsamler løbende viden, evaluerer og videreudvikler på vores indsatser, således at vi kan sikre fremdrift for hvert enkelt menneske.

I AskovFonden arbejder vi målrettet med at udvikle helhedsorienterede indsatser, der skaber varige forandringer for vores brugere. Vi arbejder vidensorienteret med fokus på dokumentation, effekt og opfølgning af indsatsen. I alle vores indsatser indsamler vi relevante data og dokumenterer indsatsen, således at vi løbende kan justere dem og sikre bedst muligt udbytte.