INTERNATIONAL KONFERENCE OM SOCIALE INVESTERINGER

AskovFonden inviterer, i samarbejde med Nordic Development Corporation, Den Sociale Kapitalfond og Ernst & Young, til en international konference om sociale investeringer d. 24. Maj fra kl. 9:00 – 17:00.

Sociale investeringer står i øjeblikket højt på den politiske dagsorden. Al sund fornuft tilsiger, at det er bedre at forebygge end at behandle. En række projekter i landene omkring os har over de seneste år vist, at sociale investeringsprogrammer kan være et effektivt værktøj til at omforme vision til virkelighed.

Nu er tiden kommet til at prøve dette værktøj af i Danmark – og vi er allerede godt i gang. Regeringens beslutning om at etablere en social investeringsfond markerer en vigtig milepæl. Vi ønsker med denne konference, at skabe et mere solidt fundament for praktisk handling gennem opbygning af viden og netværk blandt de aktører, der ønsker at tage del i udviklingen af fremtidens velfærdsmodeller. Vi giver dig derfor både muligheden for at blive inspireret af de førende internationale eksperter, og diskutere den konkrete danske markedsudvikling.

Helt eksklusivt, kan vi præsentere tidligere rådgiver for Obama-administrationen og ekspert i sociale investeringer, Paul Carttar, som hovedtaler. Derudover kan du møde:

Jenny Carenco, Impact manager, Prosper
Jenny har en fortid som investeringsstrateg på private equity- området, og hun bidrager med konkrete perspektiver på finansieringsmodeller for innovative løsninger på samfundets problemer, herunder SIB (social impact bonds) og SROI (social return on investment).

Philippe Bernard-Treille, Investment Officer, den europæiske investeringsfond, EIF
Philippe bidrager med sin viden om investeringer og risikovillig kapital i en europæisk kontekst samt perspektiver på danske aktørers muligheder for at kunne udnytte de ressourcer, som EU kan bidrage med.

Dr. Jussi Nykänen, Founding partner i Epiqus Ltd.
Jussi er medstifter af den første impact investing fond i Norden, og han er ledende aktør i tre sociale indsatser finansieret via SIB. Han bidrager med et investorperspektiv og inddrager konkrete erfaringer med eksempelvis payment-by-results som finansieringsmodel.

Adam Kybird, Bridges Fund Management
Adam har med Bridges Fund Management fokuseret på investeringer i SIB (social impact bonds) og han vil komme med konkrete eksempler på, hvad der virker i Storbritanien og hvad der skal til, for at få sociale investeringer til at virke.

David Butler, Consultant for MDRC, udviklede den første SIB i USA
David bidrager med et serviceudbyder-perspektiv med afsæt i flere SIB-finansierede projekter i USA, heriblandt det første på amerikansk jord, ABLE-projektet på Rikers Island.

Og Helle Øbo, Adm. direktør, AskovFonden
Gennem mere end 25 år har Helle arbejdet med social inklusion og bidrager derfor konkret med perspektiver på rollen som serviceudbyder for NGO’er med fokus på social bæredygtighed, relationel velfærd og evidens i sociale indsatser.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde vil åbne konferencen, der foregår på Center For Ledelse i København, og hvor vi i fællesskab udforsker muligheder og potentialer indenfor emnet sociale investeringer i Danmark.

Vi vil løbende udsende mere information om keynote speakers, emnet som helhed og indhold på dagen.

Pris per person: 4.999 kr. ekskl. Moms
 

PRAKTISK INFORMATION

HVORNÅR: Torsdag den 24. maj 2018 fra kl. 9:00 – 17:00
HVOR: CFL (Center For Ledelse), Folke Bernadottes Allé 45, 2100 Kbh Ø
TILMELDING: Mail til konference@askovfonden.dk

Der er et begrænset antal pladser og tilmelding er først gældende, når der er betalt.