Styrket faglighed gennem kurser, foredrag og workshops
Menu
Søg
Søg

Populære søgninger

ASPA

PSYKISK FØRSTEHJÆLP PÅ ARBEJDSPLADSEN

Psykisk sårbarhed og sygdom kan ramme os alle, og er blandt de mest belastende sygdomme. Sygefravær, som er psykisk betinget, er den største grund til fravær fra arbejdspladsen. Derfor er det en god investering at lære at yde psykisk førstehjælp

Kategorier: Psykisk sårbarhedSocial inklusion
Pris3.400 kr./person DKK
VarighedDen 25. og 26. september 2017 fra kl 9 til 15 begge dage

Fagsupervision: ASF, ADHD og komorbide diagnoser hos børn

MIR skolerne

Hvordan sikrer I effektivitet, kvalitet og helhed i jeres arbejde? Understøt udviklingen af jeres indsatser og styrk ledernes og fagpersonalets handleberedskab med supervision.

Få skræddersyet supervision til at løfte jeres indsatser. Supervisionen planlægges, gennemføres og evalueres i tæt samarbejde med jeres lokale ledelse og medarbejdere.  Sådan sikrer vi, at form og indhold matcher jeres aktuelle forhold og behov.

Vi tilbyder to slags supervision:

TEAM- OG GRUPPESUPERVISION
Alle grupper og teams har brug for et rum, hvor I sammen reflekterer over det arbejde, I udfører. Særligt for personale, der navigerer i en kompleks dagligdag, er supervision et must. Supervisionen understøtter lokalt ledelsesfokus, medarbejdernes ønsker, udviklingsplaner, professionsudvikling, indsatser, strategier og værdier generelt. Supervisionen tilrettelæges det enkelte teams behov i arbejdet med børn, der har ASF og ADHD, som fx særligt svære sager eller konkrete udfordringer i specialarbejdet.

TEMATISERET SUPERVISION

Sammen indkredser vi det emne eller den problemstilling, i arbejdet med børn med ASF og ADHD, som I ønsker supervision til. Temaerne kan fx være aktuelle sager, den specialpædagogiske tilrettelæggelse, implementering af ny specialundervisning, optimering af samarbejde eller beslutning af behandlingstiltag og det relaterede praksisarbejde. Har I brug for at inddrage jeres egne specialister i supervisionen, så gør vi det.

Begge typer supervision organiseres på tværs af centre eller i lokale grupper, tvær- eller monofagligt og kan være kontinuerlige eller afgrænsede forløb.

MÅLGRUPPE:
Supervisionsforløb henvender sig til fagpersoner og ledere der i hverdagen arbejder med børn med ASF, ADHD, PDA, angst e.l. Vi tilbyder supervision til specialiserede institutioner / skoler og almindelige daginstitutioner og folkeskoler der har brug for ny viden til at skabe inkluderende fællesskaber.

UNDERVISER:
Supervisionen afholdes af Lea Køhn, som er konstitueret direktør på Mir skolerne.

Lea Køhn er uddannet cand.pæd.pæd.psyk og har 16 års erfaring inden for autismeområdet og med komorbide diagnoser. Udover massiv efteruddannelse og en række kurser inden for feltet har Lea en specialistuddannelse i supervision fra dispuk.

Pris: 3.100 kr./person*

Dato/tid: Supervisionen afholdes i efteråret 2017. Dato kommer snart. Supervisionen varer fra kl 8.30 til 12

Sted: AskovFonden

Type: Supervision

Maks. deltagere: 12

Forplejning: Kaffe/the og kage

*Prisen er excl. moms

BESTIL PÅ

Tlf.: 24 82 03 02 E-mail: kursus@askovfonden.dk

Relaterede kurser

X

Tak for din tilmelding

Foreslå et kursus

Føler du at vi mangler at tilbyde et kursus er vi altid lydhøre over for nye idéer.

Hov! Nogle felter mangler at blive udfyldt.

Tak for dit forslag