Styrket faglighed gennem kurser, foredrag og workshops
Menu
Søg
Søg

Populære søgninger

ASPA

PSYKISK FØRSTEHJÆLP PÅ ARBEJDSPLADSEN

Psykisk sårbarhed og sygdom kan ramme os alle, og er blandt de mest belastende sygdomme. Sygefravær, som er psykisk betinget, er den største grund til fravær fra arbejdspladsen. Derfor er det en god investering at lære at yde psykisk førstehjælp

Kategorier: Psykisk sårbarhedSocial inklusion
Pris3.400 kr./person DKK
VarighedDen 25. og 26. september 2017 fra kl 9 til 15 begge dage

Introduktion til dokumentation og kommunikation

Videnscenter

Hvordan dokumenterer og kommunikerer I jeres sociale indsatser?

 

BAGGRUND
Vi ved alt for lidt om effekten af de indsatser, vi sætter i værk på det sociale område. I Danmark bruger vi 45 mia. kr. årligt på socialområdet. Mindre end 10 % af pengene bliver brugt på sociale indsatser med dokumenteret effekt.

I AskovFonden har vi den holdning, at alt socialt arbejde kan og skal måles. Et stærkt velfærdssamfund skal basere sig på viden. Med denne viden skal vi udvikle og fremtidssikre de sociale indsatser i Danmark, så vi kan sætte ind med de rette indsatser og metoder på det rette tidspunkt – og dermed skabe værdi for både samfundet og den enkelte borger.

I AskovFonden har vi dokumenteret vores indsatser i 17 år. Sammen med Danmarks Pædagogiske Universitet har vi udviklet en model, der – via en statistisk, praksisnær og let anvendelig metode – giver mulighed for at måle og dokumentere effekten af sociale indsatser.

Modellen hedder Assessment and Intervention Model (AIM). AIM giver jer ikke alene muligheden for at blive klogere på de mennesker, I skaber forandringer for. Den skaber også mulighed for at måle på effekten af de indsatser, I iværksætter for de mennesker, der står i udenforskab.

TEMADAGENS INDHOLD

DOKUMENTATION

 • Du får inspiration til og viden om struktureret dataindsamling
 • Du får viden om de faser, der er afgørende for at lave en vellykket implementering af en dokumentationsmodel
 • Du får viden om hvorfor det er afgørende at arbejde med en praksisnær metode
 • Du får indsigt i, hvordan AskovFonden på baggrund af resultater fra AIM skaber:
  • Tættere relationer med vores brugere
  • Udvikler nuværende og nye indsatser
  • Bedre mulighed for at opnå offentlig og privat finansiering

KOMMUNIKATION

 • Du får inspiration til, hvordan jeres indsats bliver langt mere udbredt, forankret og formidlet
 • Konkrete eksempler på, hvordan indsatsen bliver forankret i kernefortællingen og -forretningen
 • Du får inspiration til en bred vifte af kommunikationsaktiviteter såsom:
 • Hvilke sociale medier, der egner sig bedst til kommunikerer jeres indsats
 • Hvordan I finder og fortæller den gode historie om jeres indsatser
 • Tips og ideer til at skabe større legitimitet, synlighed og mediefokus for jeres arbejde
 • Inspiration til kommunikationspakker til embedsmænd, politikere og fagfolk

 

UDBYTTE AF TEMADAGEN

 • Du ved, hvad der skal til for at få skabt en platform for dokumentation af jeres sociale indsatser
 • Du er blevet inspireret til, hvordan I kan blive bedre til at kommunikere jeres indsatser og resultater bedst muligt til medierne, omverdenen og de vigtigste interessenter

DU MØDER

 • Helle Øbo, adm. direktør, AskovFonden
 • Annika Svensson, udviklingsdirektør, AskovFonden
 • Jon Kiellberg, direktør og presserådgiver, kommunikationsbureauet Re-Mind

HVEM HENVENDER TEMADAGEN SIG TIL?
Temadagen er skræddersyet til private – og offentlige organisationer samt NGO’er, der ønsker at blive introduceret til dokumentation, evaluering, effektmåling og formidling af jeres resultater.

DET FÅR DU MED HJEM

 • Kursusmateriale med konkrete modeller og redskaber om dokumentation og kommunikation
 • Gode råd og tips
 • Konkrete cases
 • Netværk

Pris: 3.100 kr./deltager*

Dato/tid: 5. september kl. 8:30 - 12:00

Sted: AskovFonden

Type: Temadag

Maks. deltagere: 45

Forplejning: Frokost, kaffe/the, frugt

*Prisen er excl. moms

BESTIL PÅ

Tlf.: 24 82 03 02 E-mail: kursus@askovfonden.dk

Relaterede kurser

ASPA

PSYKISK FØRSTEHJÆLP PÅ ARBEJDSPLADSEN

Psykisk sårbarhed og sygdom kan ramme os alle, og er blandt de mest belastende sygdomme. Sygefravær, som er psykisk betinget, er den største grund til fravær fra arbejdspladsen. Derfor er det en god investering at lære at yde psykisk førstehjælp

Kategorier: Psykisk sårbarhedSocial inklusion
Pris3.400 kr./person
Dato/tidDen 25. og 26. september 2017 fra kl 9 til 15 begge dage
X

Tak for din tilmelding

Foreslå et kursus

Føler du at vi mangler at tilbyde et kursus er vi altid lydhøre over for nye idéer.

Hov! Nogle felter mangler at blive udfyldt.

Tak for dit forslag