BLOG: Politikerne har mange holdninger til fremtidens velfærd, men hvad siger danskerne?

AskovFonden arbejder for at udvikle sociale løsninger for de mest udsatte i vores samfund, og en af de ting der også ligger os på sinde er at lytte til deres stemmer i debatten om, hvad der virker – hvorfor, hvordan og med hvilken effekt.

Derfor har vi i samarbejde med fremtidsforsker Liselotte Lyngsø/Future Navigator udviklet en app, hvor vi forhåbentlig kan få flere stemmer ind i debatten om fremtidens velfærd.

Lars Løkke udtaler i Berlingske søndag d. 28. april, at der grundet den stærke danske økonomi, er plads til udvikling af den danske velfærd: ”I dag er der større luft, og Venstre har altid været et parti, der synes vi skal have ordentlig velfærd”. Ligesom Mette Frederiksen taler om, at det er tid til at sætte velfærd først.

Udfordringen fra mit perspektiv er dog, at det er altafgørende for fremtidens velfærd, at vi anvender den viden, vi allerede har og fortsat er optagede af, hvad der virker, hvordan og hvorfor.

Vi skal fokusere på effekt, frem for aktivitet

Selvom der med gode intentioner er udarbejdet et utal af reformer og erklæringer om, at vi skal regel-tyranniet til livs, så er det desværre min erfaring, at det kun er blevet sværere at være socialt udsat i dagens Danmark.

I AskovFonden møder vi hvert år mere end 2000 mennesker, som har levet eller lever et liv på kanten af samfundet. Når vi hører deres historie, så er det karakteristisk, at de som udgangspunkt har søgt hjælp fra det offentlige flere gange, før de reelt får den fornødne hjælp til at komme videre. Mange oplever at blive kastet rundt i et velfærdssystem, hvor medmenneskeligheden er gået tabt for lang tid siden.

Trods de gode intentioner fra diverse reformer, oplever mange, gentagne meningsløse aktiveringstilbud og et næsten umenneskeligt møde med bureaukrati og silotænkning.

Når man er i krise, er det svært at kræve sin ret, og desværre oplever mange, at de, fra at have et mindre problem, som de kan gøre noget ved, udvikler en magtesløshed, som på sigt kan gøre dem til ”professionelle modstandere” af vores samfund.

Et alternativ

Jeg mener, vi som civilsamfundsorganisation kan tilbyde et alternativ til det offentlige, fordi vi altid sætter det enkelte menneske forrest. Vi lukker ikke kl. 16, og vi arbejder ud fra, at vores opgave først er færdig, når det enkelte menneske har fået troen tilbage igen.

Jeg mener, at man bør overveje om det offentlige skal tilbyde sociale løsninger til de 80 procent, der er i en mindre midlertidig krise og så overlade de specialiserede indsatser til civilsamfundsaktører og private professionelle, som udover en faglig indsats også kan tilbyde meningsfulde fælleskaber.

Min erfaring er, at selv om vi hjælper mennesker med en målrettet indsats, så er det altafgørende, at de også får bygget et stabilt netværk op omkring sig, for at fastholde den gode udvikling. Alt for mange mennesker oplever at blive hjulpet nok til, at de lige akkurat kan klare sig selv, men når de så står alene, så ramler hverdagen meget hurtigt.

Det er måske kontroversielt, men på den anden side har vi, trods massive økonomiske investeringer, ikke formået at blive bedre til at bryde den sociale arv, med det vi gør i dag.

Det betyder i praksis, at børn, der vokser op i socialt belastede familier, har stor risiko for selv at ende i udsathed. Det bør vi kunne gøre bedre.

De vigtige stemmer

Derfor er mit spørgsmål ”hvilken slags velfærd skal vi have?” er tiden ikke kommet til, at vi lytter til de udsattes stemmer og Danskernes stemme, når vi skal formulere mål for fremtiden?

Vi har et hav af eksperter, som på egen krop har oplevet systemvelfærd på deres egen krop, og der er en masse kloge mennesker med faglig ekspertise, som der ikke bliver lyttet til i debatten om fremtidens velfærd.

Med vores app om fremtidens velfærd ønsker vi at inddrage både eksperter og borgere, som selv har erfaringer fra deres eget liv, så vi kan diskutere ud fra nye perspektiver, der inddrager de udsattes egne erfaringer og stemmer i debatten.

Du kan også deltage ved at byde ind med hvad du tror bliver en gamechanger i fremtidens velfærd via vores trend app.

Alt du skal gøre er at downloade appen via enten android eller appstore. Appen hedder: Trendnavigator. Så logger du ind med koden Fm19 og så vil du blive præsenteret for en række dilemaer, som du skal tage stilling til om bliver et vilkår eller en mulighed. Du vælger ved at swipe til højre eller til venstre på din smartphone. På den måde kan du selv være med til at sætte fremtiden i spil.

Jeg glæder mig til at høre, hvordan du tænker fremtidens velfærd.

Kh

Helle Øbo, Adm. direktør i AskovFonden