18,7 MILLIONER KR. TIL BEHANDLING AF PARTNERVOLD I FARE FOR AT GÅ TABT

Dialog mod Vold søgte i foråret – i samarbejde med Mødrehjælpen, LOKK og Københavns Kommune – et satspuljeprojekt til bekæmpelse af partnervold i form af tilbud om ambulant behandling af voldsudøvere og voldsudsatte. Samlet var der afsat 18,7 mio. kr. satspuljemidler til projektet, der skulle løbe hen over fire år. 50 % af midlerne skulle gå til behandling af voldsudøvere og 50 % skulle gå til behandling af voldsudsatte.

Projektet blev godkendt af Social- og indenrigsministeriet med den forudsætning, at kommunen lagde 25% i medfinansiering. Desværre viste det sig i sidste uge, at Københavns Kommune ikke kunne finde midlerne til denne medfinansiering. Dialog mod Volds andel i projektet var 9,5 mio. kr., Mødrehjælpens andel 6 mio. kr. og LOKKs 2,7 mio. Alle midler ser ud til at falde bort, hvis ikke der gøres noget.

Mødrehjælpen har i dag været ude og anbefale, at vi, som organisationer der arbejder med de voldsramte familier, får mulighed for at søge midlerne direkte uden at der kræves kommunal medfinansiering. Socialborgmesteren i Københavns Kommune og Karin Nødgaard fra DF har på DR udtalt, at Dialog mod Vold, Mødrehjælpen og LOKK bør få mulighed for at søge midlerne direkte uden om kommunerne.

Læs artikel fra DR her

Læs Karin Nødgaards udmelding her