Artikel: Mellem tabubearbejdelse og terapi

I 2015 startede AskovFonden Dialog mod Volds projekt ‘Voldsom Kærlighed’, et undervisningstilbud i workshopformat. Formålet i de dialogbaserede workshops er at øge viden om vold i kæresteforhold, at bearbejde tabuer og udvide de unges forståelse af hvad vold er, hvorfor vold opstår samt aktivt arbejde med de unges egne holdninger.

Et af de temaer der går igen i de unges fortællinger er jalousi. Jalousien fylder meget og bliver ofte omtalt som en primær årsag til konflikter, både blandt nuværende klienter i Voldsom Kærlighed, og blandt de elever, som vi er i dialog med. Derfor var jalousien et oplagt udgangspunkt for udvikling af et nyt undervisnings format.

workshop

Ideen om workshoppen
Siden Voldsom Kærligheds fødsel i 2014 har vi haft to hovedindsatsområder. For det første at udvikle og tilbyde terapi til unge der udøver kærestevold. Den anden og mindst ligeså vigtige indsats er tabubearbejdelse. I denne sammenhæng har vi udviklet skoleworkshops og foredrag, som vi tager rundt med på hele landets skoler. Her arbejder vi sammen med de unge om at undersøge kulturens forforståelser og fordomme om kærlighed, konflikter og kærestevold, hvorved vi sammen skaber viden om kærestevold og det gode forhold.  VK_GRAFFITIDOOR_06

Jalousi
Temaet jalousi blev ofte omdrejningspunkt i dialogen med de unge. Vi oplevede, at flere unge støder på denne følelse, og de fortalte os, at den var baggrunden for mange konflikter i deres parforhold. De unge, vi har mødt, har lært os, at jalousien er en stærk følelse, og at den er en følelse, som man ikke taler så meget med hinanden om. Den er med andre ord tabuiseret. Jalousien trækker ofte sin næring fra en underliggende følelse af mindreværd. Vi bliver usikre på, om vi er værd at elske, og denne usikkerhed vil ofte føre til konflikter med den, vi elsker. Usikkerheden, som driver jalousien, kan stamme fra en opvækst, hvor vi ikke oplevede, at være værdsat eller elsket. Vi kan være blevet svigtet af en tidligere kæreste, som måske har været os utro. Baggrunden for vores usikkerhed og jalousi kan være forskellig, men jalousien er som regel en destruktiv kraft, som – hvis vi ikke lærer at forstå og håndtere den – kan medføre vold og kærlighedens afslutning.

“Jeg var glad for, at workshoppen havde konkrete øvelser, som jeg kunne tage med hjem og arbejde sammen med min kæreste om. Det har hjulpet os meget. Jeg kan kun anbefale andre at deltage. Jalousi er noget man kan arbejde med, så den ikke ødelægger kærligheden.” (deltager om workshoppen)

Gennem vores erfaringer med skoleworkshops blev vi optagede af at skabe et møde mellem terapi og tabubearbejdelse, og her opstod ideen om jalousiworkshoppen. Workshoppens form blev et møde mellem traditionelle gruppeterapeutiske rum og det didaktiske lærings- og udviklingsrum. Emnet og formen skulle hermed tiltrække unge, som i både lettere og sværere grad oplevede, at det er hårdt at være i et forhold, hvor jalousien er stærk. Vi arbejdede med, at æstetikken og formatet i jalousiworkshoppen blev målrettet de unge, og vi inddrog derfor vores ungepanel i både udviklingen og testfasen.

Eksempler fra workshoppen
Som en start arbejder vi med at finde situationer, hvor jalousien træder frem. Når vi begynder at se et mønster, undersøger vi, hvad det er, som rammer os, og som fremkalder jalousien. Grunden til at jalousien trækker i os er, at der er noget, som er sårbart for os. Noget som vi oplever blive truet. Det kunne f.eks. være: at du skal ville mig hele tiden. Hvis vi så oplever, at vores kæreste vil være sammen med sine venner en aften, så kan jalousien trække i os, og hviske: du er ikke god nok – du er ikke værd at elske. Jalousien kan kalde på vreden og vores forsvar. Når vi begynder, at genkende disse mønstre begynder vi, at kunne fravriste os jalousiens greb. Det handler om, at kunne se sig selv udefra og den anden indefra, altså at være i stand til at mentalisere. Udtrykket dækker over evnen til at se egne og andres handlinger ud fra mentale tilstande. Mentale tilstande er b.la. følelser, tanker, behov, mål og værdier. Vi mentaliserer allesammen, når vi interagerer med hinanden, men vi er sjældent opmærksomme på, at vi gør det. Når jalousien har tag i os, er det meget svært at gøre brug af denne evne. I workshoppen arbejder vi med at se handlinger ud fra kærestens synspunkt. Vi begynder at se os selv udefra. Her kan deltagerne se, hvordan deres handlinger kan virke voldsomme og skubbe den, som de elsker, fra dem. Vi undersøger også hvordan det opleves at være kæresten – at se den anden indefra. Deltagerne inviteres til at træde et skridt tilbage og undersøge de situationer som normalt fremkalder jalousien. Herved får de et sprog for, hvad der sker i dem og deres respektive kærester, som de kan arbejde videre med derhjemme. Deltagerne gav udtryk for at øvelserne, som var rettet mod evnen til at mentalisere, var meget værdifulde for dem, og havde en god effekt på deres parforhold. Deltagerne fik mulighed for at arbejde med andre værktøjer i workshoppen, der gav mulighed for at forstå hvordan konflikter optrappes, og hvordan man kan være med de svære tanker og følelser, som jalousien og usikkerheden fremkalder ved brug af mindfulness.

AF ULRIK GAUSBØL // PSYKOLOG I VOLDSOM KÆRLIGHED

Voldsom Kærlighed er Dialog mod Volds tilbud til unge, som udøver kærestevold. Projektet er støttet af VeluxFonden.

Artiklen er trykt i Voldsom Kærligheds årsberetning fra 2015. Læs hele årsberetningen her.