Hvordan oplever du, at samarbejdet med AskovFonden skaber værdi for arbejdet med udsatte familier i Aarhus Kommune?

 

Når vi samarbejder med AskovFonden, oplever vi først og fremmest, at det er et godt og tillidsfuldt samarbejde, der er præget af et højt ambitionsniveau og høj faglighed.

Vi samarbejder både i vores familiecenter, hvor vi de seneste 3 år med AskovFondens hjælp har ændret vores måde at arbejde med udsatte familier til at være mindre systemisk og mere relationel. Derudover samarbejder vi om sociale effektinvesteringer, hvor vi hjælper familier med vold til at stoppe volden. Begge dele er et afsindigt vigtigt og værdifuldt arbejde, der ikke kun hjælper den enkelte borger, men også kan være med til at knække den negative sociale kurve og hjælpe hele familien.

Helt overordnet kan jeg sige, at vi er ret begejstrede for at samarbejde med AskovFonden. I har stor viden og erfaring med at arbejde med udsatte målgrupper. Derudover har vi også en fælles tilgang, som gør, at vi kan lykkes. Tilgangen handler om det relationelle, at hvis vi skal komme i mål med indsatserne, så skal vi gå helt tæt på den enkelte familie.

 

AskovFonden oplever Aarhus Kommune som åbne og modige, fordi I afprøver nye måder at skabe meningsfuld velfærd. Hvordan understøtter du som borgmester, at dette er en del af jeres kultur?

 

I Aarhus Kommune har vi taget et opgør med New Public Management og den tænkning, der ligger bag. Vi forsøger at sætte noget andet i stedet, som stadig anerkender viden, evidens og data, men som samtidig har fokus på, hvordan vi skaber værdi for den enkelte borger. Det andet er den relationelle tilgang. Hvis vi vil opnå reel forandring for de mest udsatte, skal vi tage afsæt i det relationelle, for det er her værdien opstår for den enkelte. Nu arbejder vi på at få det bredt ud i hele vores organisation, som værende den måde, vi arbejder på.

Vi har i kommunen adresseret vores vigtigste opgaver og udfordringer. En række ”vilde problemer”, som vi skal samarbejde med andre aktører om. Det er både på politisk niveau og med forskellige typer samarbejdspartnere. Et af de områder er de borgere, der kæmper med psykiske udfordringer, det kan vi ikke løse alene, det skal vi gøre sammen med blandt andre AskovFonden. Vi kan se, at der er brug for, at man flyver ind i disse ”vilde problemer” fra forskellige vinkler.

Vi er nødt til at tænke udvikling af den offentlige sektor. Hvis vi skal lykkes med at hjælpe nogle af de mest udsatte, skal økonomien også følge med, og Aarhus Kommune har derfor sat en del ressourcer af til en social investeringskonto, og sætter løbende flere midler af i vores egen fond.

 

Hvordan kan de gode resultater fra familiecentret i Aarhus Kommune komme flere kommuner til gavn?

 

I Aarhus Kommune forpligter vi os til at dele den viden, vi får med andre kommuner. Det gælder både de gode resultater og de knap så gode.

Vi bliver alle sammen klogere, når vi samarbejder og deler. De fleste ved godt, at når man arbejder med nogle af de mest udsatte grupper, så er der ikke så mange nemme løsninger. I samarbejdet med AskovFonden har vi fundet en tilgang, som giver værdi og skaber en konkret forandring i familiernes hverdag. En forandring, som gerne skal vare livet ud, og som kan bryde de negative mønstre, der ofte går i arv fra generation til generation.