Historien bag AskovFonden

 

I 1943 besluttede nogle elever fra Askov Højskole at starte Askovgården, inspireret af Settlements ideen der stammer fra London. London var verdens første industriby og i slutningen af det 18 århundrede var præsten Canon Barnett blevet opmærksom på de store fattigdomsproblemer og manglende muligheder som den nye arbejderbefolkningen kæmpede med. Han opfordrede akademikere og mennesker med overskud at drage ind i arbejdskvarterne og slå sig ned ”settle down” med det formål at støtte arbejderne i at stille krav til fabriksejerne og politikerne – krav der blandt andet handlede om at der skulle være lige muligheder for uddannelse og sundhedsydelser for alle uanset baggrund.

Der blev stiftet en bevægelse, som udgav et manifest kaldet ”the bitter cry of outcast London”. Manifestet beskrev de forfærdelige tilstande der var i de nye arbejderkvarterer og opfordrede til opstand mod undertrykkelse og social eksklusion.

Med nutidens ord ville man måske tale om inklusion og lige muligheder for alle, uanset social oprindelse, køn, etnicitet og baggrund.

Vores historie starter på Nørrebro, der i 40èrne var karakteristisk ved ikke kun at være den fattigste del af landet, men også den med den tætteste befolkningssammenhæng. Desværre er det stadig sådan i dag, at hvis Nørrebro var en kommune, så ville det være Danmarks fattigste.

Vores udgangspunkt er at møde de behov for udvikling og etablering af sociale indsatser, der opstår i vores samfund. Vi etablerede Mødre grupperne i 1943 for at skabe et fællesskab mellem kvinder og børn, der på grund af fattigdom og isolation, ofte blev ekskluderet i samfundet. På samme måde er Askovfondens indsatser blevet udviklet igennem de seneste 70 år.

I går fejrede vi de første 70 år og vi har tænkt os at fortsætte med at udvikle sociale løsninger, med fokus på mennesket i centrum.

Fordi alle vinder – når ingen taber  

Kærlig Hilsen Helle