Så er vi klar til at præsentere dig for AskovFondens årsberetning 2023. I år er temaet civilsamfundets rolle i fremtidens velfærd.

 

Vi står overfor den måske mest udfordrende velfærdskrise med en demografisk udvikling, der betyder, at vi bliver flere ældre men færre til at løse opgaverne, eksplosive udgifter til det specialiserede socialområde og en alvorlig mistrivselsdagsorden. Det gode er, at vi i Danmark har en lang tradition for at løse mange velfærdsopgaver i samarbejde med civilsamfundet.

AskovFonden har som civilsamfundsorganisation både et ansvar og en forpligtelse til at bidrage med viden om og fra de målgrupper, vi møder hver dag i vores praksis, og på baggrund af den viden udvikle nye sociale løsninger.

I denne årsberetning vil du kunne se forskellige vinkler på, hvordan vi i praksis arbejder som civilsamfundsorganisation, og hvordan vi afspejler de forskellige målgrupper, der kommer hos os og deres behov. Du kan blive klogere på vores resultater, møde nogle af dem der kommer i indsatserne, udvalgte samarbejdspartnere og så præsenterer vi også nogle af de nye initiativer, vi har taget.

I 2023 har vi blandt andet åbnet to nye Dialog mod Vold afdelinger i Esbjerg og Slagelse, så vi nu reelt er landsdækkende. Vi har udvidet vores ungeindsats KBH+ med ungeværket, som er et fritidstilbud til unge mellem 14-17 år, og vi har startet WeekendFællesskabet i samarbejde med Det Obelske Familiefond, som er et tilbud for unge med psykisk sårbarhed, i vores socialpsykiatriske indsats ASPA.

Alle er de indsatser, som supplerer det offentliges tilbud, og bygger bro mellem borgerens ønsker og behov og de tilbud, der er i det offentlige og civilsamfundet.

 

Det vigtige samarbejde med omverdenen

I AskovFonden samarbejder vi med 43 kommuner, regioner, fonde og andre relevante aktører. Det er afgørende for os, at vi altid er åbne for en udviklende dialog, så vi sammen kan skabe de bedste vilkår for målgrupperne.

Forudsætningen for at vi kan udvikle fremtidens velfærd er, at vi altid er optagede af, hvordan vores indsatser virker for dem, det handler om – borgerne, så vi med afsæt i deres feedback hele tiden kan tilpasse vores indsatser. Samme viden kan også bidrage til at udvikle samarbejdet med omverden, så vi hele tiden fastholder, at vi først og fremmest er til for dem, vi skal hjælpe, og samtidig kan bidrage med viden, der kan forstærke samarbejdet med vores samarbejdspartnere.

Vores opgave er også at bevare nysgerrigheden på andres oplevelse af det, vi gør, så vi gennem samarbejde forstår hinandens virkelighed og rammesætning, og taler højt om det vi har brug for hjælp til. Det kan gøre en afgørende forskel.

Der er for mig ingen tvivl om, at civilsamfundet kan og bør bidrage til udviklingen af fremtidens velfærd, og jeg tror på, at den bedste velfærd skabes i samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet, og i AskovFonden glæder vi os til fortsat at være medskabere af gode sociale løsninger i fremtidens velfærd.

Jeg håber, at du med denne årsberetning får indsigt i, hvordan AskovFonden konkret arbejder som civilsamfundsaktør, og jeg glæder mig til at deltage i debatten om fremtidens velfærd.

Fordi alle vinder – når ingen taber.

Kærlig hilsen
Helle Øbo

 

Se resultater og tal fra AskovFondens indsatser