Assessment and Intervention Model

Vi sikrer en bæredygtig og praksisnær forandring i din organisation

– Med AIM som ramme for praksisnær dokumentation og evaluering, hjælper vi jer med organisatorisk og forretningsmæssig udvikling så i kan dokumentere og kommunikere hvad i gør, hvorfor jeres indsats virker, hvordan i gør det og hvilken effekt jeres indsats har hos målgruppen.

 

Kontakt AskovFondens Videnscenter på tlf.: 22882640.

I AskovFonden har vi dokumenteret vores indsatser i 17 år. Vi har udviklet en model, der – via en statistisk, praksisnær og let anvendelig metode – giver mulighed for at måle og dokumentere effekten af sociale indsatser.

Modellen hedder Assessment and Intervention Model (AIM). AIM giver os ikke alene muligheden for at blive klogere på de mennesker, vi skaber forandringer for, men skaber også mulighed for at måle på effekten af de indsatser, vi iværksætter for de mennesker, der står i udenforskab.

Det betyder dels, at vi hver dag kan blive klogere på praksis og korrigere eventuelle fejlantagelser og indsatser, og dels, at vi kan få en vurdering af effekten fra de mennesker, som bruger vores indsatser.

Her på siden kan du blive klogere på, hvordan AIM kan hjælpe jer med at dokumentere jeres sociale arbejde. Du kan læse mere om AIM processens faser samt få et overblik over, hvordan modellen virker i praksis. Du kan også læse om AskovFondens erfaring med effektmåling og vores holdning til dokumentation generelt.

KONTAKT ASKOVFONDENS VIDENSCENTER
I AskovFondens Videnscenter hjælper vi eksterne organisationer med at konkretisere deres dokumentationsbehov. Vi tilbyder rådgivning, og salg af vores effektmålingsmodel AIM.

For mere information, ring venligst til Annika Svensson på 22882640 eller skriv på asv@askovfonden.dk.

Annika-ledelse

Faser i AIM

Klik og læs mere om de 4 faser i AIM

AIM i praksis

Se det praktiske forløb i AIM effektmålingen

Vores erfaring og holdning til effektmåling

Effektmåling/dokumentation skal give mening i praksis, og at brugerne altid skal involveres i processen, så det ikke er noget, som sker udenom dem, det i virkeligheden drejer sig om.

Danmark bruger 45 milliarder på sociale indsatser

Kun 10% af indsatserne bliver dokumenteret.