AIM - AskovFonden

Vi lytter gerne
især til det der kan dokumenteres

Vi lytter gerne
især til det der kan dokumenteres

Vi lytter gerne
især til det der kan dokumenteres

Vi lytter gerne

især til det der kan dokumenteres

Rammen om dataindsamlingen er vores dokumentationsmodel, Assessment and Intervention Model (AIM)

Gennem AIM indsamler vi baggrundsviden om brugerne i AskovFonden, og resultaterne af indsatserne digitalt. Vi har udviklet denne model, der ved hjælp af en statistisk, praksisnær og let anvendelig metode giver os mulighed for at måle og dokumentere effekten af sociale indsatser.

Ved forløbets start indsamler vi viden i et opstartsskema, som brugeren udfylder. Efter endt forløb, følger vi op på brugerens udbytte i et opfølgningsskema. Afslutningsvis foretager vi en opfølgning via mail eller telefon efter 6-12 måneder, der hvor det er muligt.

 

 

”Brugen af AIM i Dialog mod Vold betyder, at vi løbende kan dokumentere den høje effekt af vores arbejde og sætte ind, hvor der er behov. Desuden er værktøjet så fleksibelt, at vi løbende kan tilpasse det til at måle på en række faktorer, som vores samarbejdspartnere efterspørger, og som vi kan bruge til yderligere at styrke vores indsatser.”

Jesper Rønn-Simonsen, direktør Dialog mod Vold

 

DIALOG MOD VOLD / VOLD I FAMILIEN

Her kan du se noget af den dokumentation, vi trækker fra vores indsatser

two columns style card
two columns style card
two columns style card
two columns style card
two columns style card

Skal vi også hjælpe dig?

 

I AskovFondens Videnscenter kan vi hjælpe eksterne organisationer med at konkretisere dokumentationsbehov og gavn af effektmålingsmodellen AIM.

For mere information, kan du tage kontakt til Udviklingsdirektør Annika Svensson