Danmarks sociale indsatser

Danmarks sociale indsatser

Hvert eneste år bruger vi 45 milliarder på sociale indsatser i Danmark. Vi dokumenterer kun effekten af 10% af indsatserne, og bruger derved 40,5 milliarder uden at vide, om vi får noget ud af dem – og i givet fald hvad. I AskovFonden synes vi ikke kun, det er bekymrende i forhold til det enkelte menneske, der har brug for at blive mødt med den rigtige hjælp, men også en yderst kritisabel måde at forvalte penge på.

Fra politisk hold er der stort fokus på evaluering, effektmåling og dokumentation af sociale indsatser. Socialstyrelsen har netop udgivet ”Lovende praksis på det specialiserede specialområde”. Formålet er at indkredse virkninger og effekter af endnu udokumenterede indsatser og praksisser, hvis virkning vi kender i dag.

Karen Ellemann har beskrevet behovet konkret i Socialpolitisk Redegørelse 2016: Vi skal omstille indsatserne, så de bygger på metoder med dokumenteret effekt. Vi skal finde nye virksomme metoder til at effektmåle. Vi skal have et fælles og vedholdende fokus. Derfor har regeringen sat nye mål for social mobilitet. Mål, der sætter retning og fremmer dokumenterede indsatser på hele socialområdet.

Et næste step kan være en indføjelse af de skærpede krav om dokumentation i lovgivningen.

I AskovFonden er ét af vores vigtigste mål hele tiden at blive klogere på vores målgrupper og på, hvad der virker for den enkelte. Derfor har vi i 17 år dokumenteret, hvad der kommer ud af de indsatser, vi tilbyder.

AskovFonden har udviklet sin egen effektmålingsmodel (Assessment and Intervention Model – AIM), som giver dybdegående baggrundsviden om indsatsens målgruppe, og måler dels den umiddelbare og dels den varige sociale forandring, som indsatsen/forløbet skaber. Læs mere under Faser i AIM

KONTAKT ASKOVFONDENS VIDENSCENTER

I AskovFondens Videnscenter hjælper vi eksterne organisationer med at konkretisere deres dokumentationsbehov. Vi tilbyder rådgivning og salg af vores effektmålingsmodel AIM.

For mere information kontakt Annika Svensson på 22882640 eller skriv på asv@askovfonden.dk.