Vores erfaring og holdning til effektmåling

AskovFondens erfaring med- og vores holdning til effektmåling

AskovFondens holdning er, at effektmåling/dokumentation skal give mening i praksis, og at brugerne altid skal involveres i processen, så det ikke er noget, som sker udenom dem, det i virkeligheden drejer sig om.

Hvis vi får at vide, at brugeren ikke får gavn af de indsatser, vi tilbyder, så er det vores ypperste pligt at involvere dem og spørge indtil hvad det er, der ikke virker, og hvad de mener, der skal til for at få et bedre udbytte af indsatsen.

Dér hvor vi ser den største udfordring – og dermed også det største udviklingspotentiale – er, at vi altid på forhånd skal havde defineret, hvad effektmålingen skal bruges til.

Når vi i AskovFonden får henvist et ungt menneske, som er hjemløs, som ikke har en gennemført 9.klasse, har misbrugsproblemer og en grundlæggende mangel på selvværd, så er vores opgave at starte med at lave en grundlæggende udredning/interview med den unge, så vi sammen kan få et overblik over de problemstillinger og udfordringer, den unge har.

Dernæst skal vi sammen med den unge formulere nogle mål for det forløb, som den unge skal gennemgå, så det ikke bliver vores mål, men i stedet den unges behov og mål, der styrer forløbet. Det er måske den vigtigste erfaring, AskovFonden har gjort i arbejdet med mennesker: At vi ikke på forhånd kan definere, hvad der er vigtigst at løse, men altid må starte dér, hvor den enkelte er.

Det store billede viser, at der alt for ofte bliver brugt en på forhånd defineret metode/indsats, uden at der bliver taget højde for hvilken udfordring, der skal løses, og hvem, der er modtager af indsatsen. Dermed glemmer man at involvere brugeren i målet og glemmer at spørge til fremdriften undervejs. Det koster selvsagt ufattelig mange penge, både fordi brugeren fastholdes i systemet og fordi vi ikke opsamler viden til fremtidig brug.

AskovFonden har i 17 år været optaget af, at kvantificere og måle sociale forandringer, og i dag måler vi hver eneste dag i vores 6 afdelinger.

KONTAKT ASKOVFONDENS VIDENSCENTER

I AskovFondens Videnscenter hjælper vi eksterne organisationer med at konkretisere deres dokumentationsbehov. Vi tilbyder rådgivning og salg af vores effektmålingsmodel AIM.

For mere information kontakt Annika Svensson på 22882640 eller skriv på asv@askovfonden.dk.

Annika-ledelse