Al vold skal stoppes – Status for den danske implementering af Istanbul konventionen

Den 24. november, var dagen for FNs internationale dag mod vold mod kvinder præsenterede Europarådets GREVIO komite deres rapport om status for den danske stats implementering af den såkaldte Istanbulkonvention. Istanbulkonventionen er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i familien.

GREVIO anbefaler øget kapacitet inden for udøverbehandling og peger på at Danmark skal styrke beskyttelsen mod psykisk vold, hvilket Dialog mod Vold fuldt kan støtte op om.

”Der er flere af anbefalingerne i rapporten jeg fuldt ud kan tilslutte mig. Især glæder jeg mig over anbefalingen af øget kapacitet i forhold til behandling af voldsudøvere samt styrket beskyttelse mod psykisk vold i Danmark. Det er anbefalinger som både Dialog mod Vold, men også Danner og Institut for Menneskerettigheder ved flere lejligheder har fremført. Jeg håber meget, at GREVIOs anbefaling på disse punkter vil give det sidste skub” udtaler Direktør i Dialog mod Vold Susanne Nour Magnusson.

Fokus på hele den voldsramte familie

Et andet kritikpunkt fra GREVIO komiteen er rettet mod regeringens kønsneutrale udgangspunkt for den nationale handlingsplan. Her kritiseres især udtrykket ”vold i familien og i nære relationer” for, at fjerne fokus fra vold mod kvinder, hvorfor der i stedet anbefales, at det laves en handlingsplan for vold mod kvinder. Denne anbefaling forholder Dialog mod Vold sig kritisk overfor.

”Der er bestemt behov for, at vi er kønssensitive snarere end kønsneutrale. Men vejen frem er efter min mening ikke, som GREVIO foreslår, at vi ensidigt fokuserer på den partnervold kvinder udsættes for. Det ville ikke sikre lige muligheder for hjælp til både voldsudsatte mænd og kvinder og det ville være diskrimination mod børn til fædre, der udsættes for vold. Det er det vigtigt at huske på, at børn er de primære udsatte, og at de er udsatte uanset om det er mor eller far eller begge der udøver volden”, udtaler Susanne Nour Magnusson

Hun kommer derfor med en alternativ anbefaling til regeringen ”Bevar den helhedsorienterede tilgang til vold i nære relationer; styrk forskningen så vi kan stå på et fælles vidensgrundlag og en fælles terminologi og styrk rammerne for en helhedsorienteret indsats med fokus på børnene, der vokser op i familier med vold”

Læs direktør i Dialog mod Vold Susanne Nour Magnussons samlede kommentar til GREVIO rapporten her

Læs hele Grevio raporten her

 

Dialog mod Vold

For dig der ikke kender Dialog mod Vold, så er vi et landsdækkende behandlingstilbud til voldsramte familier med afdelinger i København, Aarhus og Odense. Vi har siden 2002 hjulpet voldsramte familier med at bryde voldsmønstret og finde nye måder at håndtere konflikter på. Vi tilbyder terapeutisk behandling til personer, der udøver vold i nære relationer samt deres partnere og børn. Vores behandling er gratis, og et behandlingsforløb skræddersys efter den enkelte, så vi sikrer den bedst mulige løsning.

Al behandling udføres af psykologer og psykoterapeuter.