Alle har brug for at føle sig værdifulde

Min hypotese er at alle mennesker grundlæggende gerne vil forsørge sig selv – ligesom alle mennesker har behov for at føle sig værdfulde. At føle sig værdifuld er oftest forbundet med at gøre noget, at være noget for nogen, at  være en del af et fællesskab, hvor man er vigtigt.

Derfor kan Sociale indsatser ikke stå alene. Vi skal lave brobygning til erhvervslivet, for hvis mennesker skal inkluderes, skal de blive det reelt, så de kan være en del af arbejdet og fællesskabet. Erhvervslivet er vigtigt fordi det er der arbejdspladserne kan skabes – at være inkluderet i Danmark vil i store træk sige at have et arbejde eller være en del af et arbejdsmæssigt fællesskab.

Som en moderne NGO skal vi bryde med den forestilling om, at vi alene kan hjælpe mennesker der er udsatte i Danmark.

Vi skal række hænderne ud mod omverden og samarbejde på tværs af sektorer og sammen skabe nye former for vækst.

Fordi alle vinder – når ingen taber!

Kærlig hilsen Helle