AskovFonden åbner Naturskole i Smørum-Ledøje

Torsdag den 7. april 2016 er der officiel åbning af vores nye Naturskole, som er det nyeste skud på stammen på AskovFondens behandlingsskoler Mir. Naturskolen Mir er for børn og unge, der lærer bedst ved at bruge sanserne, og målet med naturskolen er bruge naturen som social løftestang.

drenge-kigger

Læring, trivsel og positiv udvikling hos danske skoleelever er i dag et meget centralt element i samfundsdebatten. Elever lærer forskelligt, og det er netop det potentiale, vi ønsker at udforske og udnytte, når vi den 7. april velkommer alle interesserede til en åbningsreception på Mir’s nye Naturskole, hvor 30 elever allerede er indskrevet. Hvorfor en Naturskole? Fordi forskning viser, at naturen har en særlig evne til at skabe ro, og styrker vores evne til at koncentrere os og fokusere. Undersøgelser peger også på, at naturen har en gunstig evne til at give elever med særlige behov en konkret og struktureret ramme at lære og udvikle sig indenfor. Skoledirektør på Mir Henrik Lauge Lohse siger: ”Vi har mange års erfaring med specialundervisning og behandling af elever med udviklingsforstyrrelser eller psykiske sårbarheder. Vi oplever, at en del af vores elever har brug for rammer og omgivelser, der udover at stimulere alle sanser til læring, også kan skabe oplevelser hvor socialt samvær, relationer og trivsel er i spil – og som dermed kan motivere til lyst til og mestring af tilværelsen. Naturen kan således mange ting; den giver ro, inspirerer, løfter, nærer og spejler. Den giver plads til at skabe nye roller og fællesskaber. Vi har et stærk fundament i det faglige og pædagogiske, og forventer os meget af de muligheder, Naturskolen giver os”.

En behandlingsskole med naturen som pædagogisk rum for læring og behandling

Visionen med Naturskolen Mir er at støtte vores elever i at finde styrken og troen på, at de rummer potentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker. På Naturskolen bruger vi naturen som et frirum til at give eleverne nye perspektiver. Målet er at give vores elever succesoplevelser og anerkendelse, som kan give dem indsigt i egne styrker og ressourcer, som er selve fundamentet for faglig progression hos den enkelte elev. På Naturskolen kombinerer vi læring og behandling i en pædagogisk ramme, der er konkret, meningsfuld og som styrker den enkelte elevs selvværd og modstandskraft.

Muligheder og rammer på Naturskolen Mir
Natur, bevægelse, menneskeligt nærvær, fællesskab og oplevelser danner rammerne for en sund faglig, personlig og relationel udvikling hos den enkelte elev på Naturskolen. Skolen har undervisningslokaler samt værksteder og rum for motion og bevægelse såvel ude som inde. Naturskolens indretning er udviklet, så den understøtter varierede læringsformer og læringsstile med æstetiske lokaler, egne værksteder, stort køkken, legeplads, stor have med urtehave og husdyr. Naturskolens naturvejledere, pædagoger og lærere arbejder tæt sammen, og vi inddrager som udgangspunkt eleverne på skolen i alt fra idé til planlægning til udførelse.

Naturskolen har til huse i en stor ny istandsat gammel præstegård ved Ledøje Bygade 23 i Smørum-Ledøje. Skolen er omgivet af mark, natur og skov.

Læs mere om Naturskolen her AF_AB15_95

Kort om Mir skolerne
Mir er et skole- og behandlingstilbud i henhold til lov om Social Service § 32 og § 52, samt lov om Folkeskolen § 22. Målgruppen på Mir skolerne er normalt og/eller godt begavede elever i alderen 5-18 år med udviklingsforstyrrelser eller psykiske sårbarheder. Alle elever på Mir deltager i Folkeskolens Afgangsprøve og gennemfører årlige nationale test i matematik, engelsk og dansk.

Mir skolerne drives af AskovFonden og har 3 afdelinger med hver 15–30 elever. Afdelingerne er beliggende i Gentofte, Lyngby og Ledøje/Smørum. Visitationen til Mir skolerne sker via elevernes hjemkommune.  Læs mere på skolenmir.dk

Se film fra Mir skolerne her