Mir Skolerne er flyttet til nye og bedre lokaler i Lyngby

 

I dag har vi slået dørene op til 735 kvadratmeter, gode undervisningslokaler, lokaler til individuel undervisning, SFO, kantine, aktivitetsrum, yoga, meditation og arbejdspladser til medarbejderne. Alt står klar til at skabe de allerbedste rammer og fællesskaber for alle børn, unge, forældre og medarbejdere.

Vi glæder os til at byde alle vores børn, unge, deres familier og alle vores samarbejdspartnere velkommen på vores nye dejlige skole.

Hvad er Mir Skolerne?

Mir Skolerne tilbyder dagbehandling til børn/unge, som ikke er i stand til at indgå i almenområdet.

Den danske folkeskole er dygtig til mange ting. Det ændrer dog ikke ved, at ikke alle er i stand til at indgå i de fællesskaber som der kræves. Som dagbehandlingstilbud er vi underlagt en række af de samme krav og forventninger som det almene skoletilbud, men alligevel er der en lang række punkter hvor dagbehandling adskiller sig.

Som dagbehandlingstilbud følger vi folkeskoleloven, men altid med hensyn til det enkelte barn. Udover at være beskæftiget med faglig undervisning og traditionelt indhold jf. folkeskoleloven, har vi også en særlig opmærksomhed på det specifikke behandlingsarbejde. Derved har vi et særligt øje på det personlige og sociale, og arbejder målrettet mod at udvikle færdigheder og kompetencer, således at barnet/den unge igen kan indgå i meningsfulde sociale fællesskaber, og på sigt træde tilbage i en hverdag på almenområdet, eller finde den rette vej videre på en relevant videregående uddannelse.

I dagbehandling kan vi ydermere tilbyde en særlig normering, hvilket betyder færre børn/unge til flere voksne. Dette er med til at skabe ro, forøget opmærksomhed og tryghed på skolerne.

Vi har to skoler, som begge ligger på Sjælland, i henholdsvis Ledøje og Lyngby. Det er kommunerne der henviser til et tilbud i dagbehandling, og vi samarbejder med kommuner over hele Sjælland.

Se mere om skolerne her

Sådan får dit barn en plads