ASKOVFONDEN ÅRSBERETNING 2017

Året, der gik

Det er med stolthed, at vi kan præsenterer dig for AskovFondens årsberetning 2017. Her kan du læse om vores indsatser, vores resultater, du kan møde brugerne og se, hvad der har optaget os i 2017.

Årets overskrift, ”FRA SYSTEMVELFÆRD TIL RELATIONEL VELFÆRD” er et gennemgående tema for AskovFondens arbejde i dag – og de seneste snart 75 år. Det betyder i praksis, at vi altid tager afsæt i det enkelte menneske, og de udfordringer, som er vigtigst at løse, og ikke på forhånd definerer, hvad der er problemet, og hvordan det skal løses. Vi tror på, at fremtidens sociale velfærd er nødt til at ændre retning, så fokus kommer tilbage på menneskers ressourcer og muligheder frem for svagheder og problemer.

“Den bedste velfærd udspringer af borgerens personlige styrker og relationer til omverdenen. Derfor handler relationel velfærd om at give borgere og velfærdsleverandører plads til at samarbejde om løsninger, der tager afsæt i borgerens unikke muligheder, udfordringer og relationer.”  Helle Øbo 

 

Året, der er gået, har budt på mange vigtige begivenheder for AskovFonden. Noget af det, vi er allermest glad for er, at vi fra flere sider er blevet vurderet til at lave kvalitativt godt arbejde, for selvom vi hver dag er optaget af at dokumentere, hvad det er, vi gør, hvorfor, hvordan og hvad der kommer ud af det, så er det vigtigt at få nogen udefra til at kigge på vores indsatser. Her vil jeg kort fremhæve Askovhus som for tredje år i træk fik topbedømmelse fra Socialtilsyn Hovedstaden og Dialog mod Vold blev fremhævet som en af landets førende indsatser inden for vold mod børn og unge af VIVE.

Året, der kommer

Årsberetningen præsenterer dig også for tre fokusområder som AskovFonden vil være særligt optagede af i 2018.

RELATIONEL VELFÆRD
Alle har brug for at føle sig værdifulde, at være noget for nogen og have noget meningsfuldt at lave. Derfor har AskovFonden altid relationen og respekten for det enkelte menneske som primært fokus.

SOCIALE INVESTERINGER
I AskovFonden er vi meget optagede af, hvordan vi kan innovere og udvikle bedre sociale løsninger, der kommer flest muligt bedst til gode. Her kan sociale investeringsmodeller være en af mulighederne. Vi er lige nu i et paradigmeskifte, hvor vi har behov for at skifte fokus fra reaktive til proaktive indsatser, hvor vi hjælper mennesker, før det er gået helt galt.

“Jeg tror på, at fremtiden byder på en høj grad af samarbejde på tværs af civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet, og jeg hilser det velkomment, fordi jeg tror på, at vi hver især kan byde ind og løfte niveauet til gavn for alle.” – Helle Øbo

 

MENINGSFULD DOKUMENTATION
Fokus på meningsfuld dokumentation vil fortsat være et af vores kerneområder i 2018. Vi har en forpligtelse til at vide, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, for hvem og hvad der kommer ud af det. Vi skal fokusere på, hvilken effekt vores sociale løsninger skaber, om der reelt sker den forandring, vi ønsker og hvis ikke, hvorfor.

Du kan læse meget mere om AskovFondens arbejde og målsætninger for 2018 i den nye årsberetning.

Læs også blogs fra Helle Øbo her