Så er vi klar til at præsentere dig for AskovFondens årsberetning 2021. Vi har fokus på kvalitet i sociale velfærdsløsninger, og vil blandt andet fortælle om, hvordan AskovFonden sikrer kvalitet i vores indsatser, og hvilken effekt vores brugere oplever.

Du kan læse personlige beretninger, og vil blandt andre møde vores brugere Lykke og Adam, der på hver sin måde kæmper med isolation og ensomhed. Derudover kan du læse om, hvordan udvalgte samarbejdspartnere oplever samarbejdet, med AskovFonden, giver mening, herunder Aarhus Kommune Familiecentret og Den Sociale Kapitalfond. Ligesom du naturligvis kan blive klogere på vores indsatser.

Vores ambassadør Cecilie Lassen fortæller om, hvorfor hun sagde ja til samarbejdet med AskovFonden, og hvordan hendes egen personlige historie danner grundlag for samarbejdet.

Vi ser tilbage på året 2021, hvad vi har lært, og hvad vi kan bruge fremadrettet.

 

I AskovFonden hjælper vi mennesker, der er udsatte

Hvis man slår socialt udsat op, står der på Social- og Ældreministeriets hjemmeside, at definitionen er: “Personer, der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne.”

Det er dem, vi møder i AskovFondens indsatser. Vi møder og hjælper familier, der lever med vold i familien, mennesker med forskellige svære spiseforstyrrelser, unge uden tilknytning til arbejds- og uddannelsessystemet, børn med diagnoser, som ikke trives i det ordinære skolesystem og mennesker med ondt i psyken.

Kvalitet frem for kvantitet

Vi tror, at den vigtigste forudsætning, for at vi kan ændre ved vores nuværende velfærd, er at tale om kvalitet, frem for kvantitet. At tale åbent om hvad vi gør, hvordan vi gør, og hvad der kommer ud af det. Vi skal turde kigge på os selv og ændre praksis, hvis det, vi gør, ikke giver mening for dem, vi gør det for.

I årsberetningen giver vi ordet til vores afdelinger, og I vil blive præsenteret for, hvordan vi arbejder med at sikre kvaliteten i vores indsatser i praksis.

I forbindelse med Folketingets åbning i 2021, udarbejdede vi et handlingskatalog med 6 konkrete bud på løsninger, som vi mener kan løfte socialområdet generelt, således at vi sikrer at udsatte og sårbare mennesker får den hjælp, de skal bruge, når de skal bruge den. Vel at mærke uden at det nødvendigvis behøver koste flere penge.

Dokumentation er ikke nyt for os

Vi er optaget af, hvad vi gør, hvordan vi gør det, hvorfor og med hvilken effekt. Vores løsninger er mål- og skalerbare, således at vi kan hjælpe flest mulige, bedst muligt. Så i år når du læser om vores indsatser, vil du blive præsenteret for vores principper, et udvalg af vores resultater og citater fra nogle af de mennesker, der kommer hos os.

Se Årsberetningen her

 

God læselyst

Kærlig hilsen
Helle Øbo