ASKOVFONDEN INVITERER: LYTTER- OG INSPIRATIONSMØDE OM UDSATTE BORGERE

HVORDAN KAN VI SAMMEN STYRKE DE SOCIALE INDSATSER I KØBENHAVN?

AskovFonden inviterer dig hermed til politisk lytter- og inspirationsmøde med temaet ”Fra systemvelfærd til relationsvelfærd”. Formålet med mødet er at finde nye løsninger på, hvordan vi kan give byens udsatte borgere en stærkere stemme i den offentlige debat, og hvordan vi – i fællesskab – kan styrke de sociale indsatser København.

Regions- og kommunalvalget står for døren her i efteråret. En ny undersøgelse fra Altinget viser, at sociale indsatser for udsatte borgere er ét af de emner som optager vælgerne mest, og som dermed har afgørende betydning for deres kryds til KV17. Derfor sætter AskovFonden fokus på, hvilke sociale indsatser, der virker og som er dokumenteret. Indsatser der ikke alene kan spare den enkelte kommune for millioner af kroner årligt, men som også har den mest målrettede og målbare effekt for den enkelte borger. Det kræver blandt andet, at det sociale arbejde tager udgangspunkt i en proaktiv, forebyggende og tidlig indsats frem for en reaktiv indsats, som har fokus på symptombehandling.

Derfor har vi inviteret et panel af eksperter – vores brugere i AskovFonden – til at fortælle deres historie, deres vej tilbage i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, og hvorfor meningsfulde fællesskaber og relationsvelfærd er afgørende parametre for at komme væk fra et liv i udenforskab.

Omdrejningspunktet for det politiske lyttermøde bliver, hvordan vi sammen kan styrke de sociale indsatser inden for følgende socialområder i København:

Socialpsykiatrien

Vold i familien

Spiseforstyrrelser

Udsatte unge

 

TILMELDING:

Arrangementet kræver tilmelding hos Kommunikationschef Katja Faurschou på mail: katja@askovfonden.dk.

Tilmelding senest den 20. oktober.

HVORNÅR OG HVOR?

Torsdag den 26. oktober klokken 16-18.30

I AskovFonden, Struenseegade 9, 4. sal, 2100 København N

 

PROGRAM:

Direktør i AskovFonden, Helle Øbo byder velkommen og fortæller om AskovFondens arbejde og dokumenterede erfaringer med relationsvelfærd

Brugerne fra AskovFondens afdelinger fortæller om deres erfaringer med systemet

Eksperterne fra AskovFondens afdelinger samler op og fortæller om de sociale tiltag

Politikerne stiller spørgsmål undervejs

Paneldebat: Hvordan styrker vi de sociale tiltag i Københavns kommune?

Med i debatten er: borgmester- og spidskandidater samt Helle Øbo

 

HVEM SKAL DU MØDE?

Jesper Christensen, (A) Socialborgmester i Københavns Kommune

Carl Christian Ebbesen (O), Kultur og fritidsborgmester

Karina Rohrberg Jessen, (V) Spidskandidat på socialområdet for Venstre

Niko Grünfeld, (Å) spids- og borgmesterkandidat for Alternativet

Med flere

 

BRUGERNE:

Brugere fra Dialog mod Vold, ASPA, KBH+, Askovhus, Børnehuset og MIR-skolerne

 

EKSPERTERNE:

Helle Øbo, adm. direktør i AskovFonden

Helle Øbo har arbejdet 20 år med udvikling af sociale velfærdsløsninger på flere forskellige niveauer og inden for mange forskellige områder. Helle Øbo er optaget af, at alle sociale indsatser kan, bør og skal effektmåles, således at vi sikrer, at sociale investeringer giver mening både for den enkelte og for samfundet.

Susanne Nour Magnusson, direktør i Dialog mod Vold

Susanne Nour Magnusson har i mere end 20 år arbejdet med vold, ligestilling og menneskerettigheder. Susanne er optaget af en proaktiv og forebyggende indsats mod vold i hele familien samt at der fremadrettet bliver prioriteret midler til at stoppe volden og forebygge nye tilfælde.

Line Sidenius, direktør i Askovhus

Line Sidenius har mere end 20 års erfaring med mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade. Askovhus udvikler specialiseret social rehabilitering og behandling for borgere med svære spiseforstyrrelser i samarbejde med det offentlige og erhvervslivet og – altid med det enkelte menneske i centrum.

Kristina Bodenhoff, direktør i ASPA

Kristina Bodenhoff har indgående kendskab og praksiserfaring med at få udsatte borgere tilbage på sporet og få dem til at tage ejerskab til deres eget liv. ASPA – AskovFondens Socialpsykiatri – henvender sig til mennesker med psykiske sårbarheder. ASPA tilbyder aktiviteter, socialt samvær, personlige udviklingsforløb og faciliterer tilknytning til beskæftigelses- og uddannelsestilbud.

Lene Stavnsgaard, direktør i KBH+

Lene Stavnsgaard har mange års erfaring med socialt arbejde og indsatser, der bygger bro mellem arbejdsmarkedet og kulturlivet. Lene er tidligere vicebestyrelsesleder i Sex & Samfund. KBH+ udvikler og etablerer nye bæredygtige modeller for, hvordan vi kan bruge det etablerede kulturliv til at skabe inklusion og nye mangfoldige fællesskaber for udsatte unge. Med afsæt i en tværsektoriel indsats ønsker KBH+ at bygge bro mellem de unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Lea Køhn, skoledirektør for MIR-skolerne

Lea Køhn har mange års erfaring med special- og skoleområdet med elever med blandt andet autisme, OCD og ADHD. Lea er skoledirektør for Mir-skolerne, der er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. For Lea er en forebyggende og tidlig indsats grobunden for et godt børneliv med læring og trivsel, der også skaber rammerne for et godt voksenliv med livskvalitet og beskæftigelse.

Claus Christiansen, direktør i Børnehuset

Claus Christiansen har mange års erfaring på børne- og integrationsområdet. I AskovFondens Børnehus bliver hvert barn mødt i øjenhøjde af nærværende voksne, som fokuserer på fællesskabet og det enkelte barns behov. Fokus er en tidlig indsats, som gør børnene til ressourcestærke mennesker, der bliver i stand til at tage vare på sig selv og bidrage positivt til samfundet. Særligt fokuserer vi på børnenes sproglige udvikling og arbejder i hver af vores afdelinger på at skabe et miljø, hvor alle mødes på lige vilkår uden sproglige, sociale og kulturelle barrierer.

Læs mere om AskovFonden her