AskovFonden på VISO-konferencen

AskovFonden tager hvert år på VISO-konference for at møde kommunale og regionale medarbejdere, ledere og andre fagpersoner, som er interesseret i at høre mere om hvordan vi arbejder.

Det var vi også den 4. december i år med afdelingerne; Askovhus og Mir skolerne. VISO-konferencen er en god mulighed for at stifte nye bekendtskab og få faglige input.

 

Læs her om nogle af de faglige input, som Askovhus tog med hjem fra dagen:

 

Specialisering og arbejdsdeling kan tabe fokus på helheden

Et af disse input var et oplæg, som handlede om, når det tværfaglige samarbejde ikke fungerer af Janne Seemann, professor og forskningsleder ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. I Askovhus er vi meget optagede af det tværfaglige samarbejde og samtidigt bevare et solidt fokus på den helhedsorienterede indsats undervejs – både internt i huset og med vores eksterne samarbejdspartnere i region og kommune.

Derfor er vi også meget enige i Seemanns pointe om, at specialisering og arbejdsdeling står i skarp kontrast til den helhed, som vi ønsker at skabe for den enkelte borger, og at det er noget, man skal være ekstra opmærksom på, når man arbejder meget specialiseret.

 

Afmagt og forråelse i den professionelle relation

Dorthe Birkmose fortæller om forråelsens anatomi

Et andet tankevækkende oplæg var neuropsykolog Dorthe Birkmoses indspark om begrebet forråelse, som dækker over en udviklingsproces, hvor man gradvist bliver mere og mere rå i arbejdet med mennesker.

Det er især i arbejdet med socialt udsatte, og der hvor fagligheden enten ikke slår til eller ikke får plads nok pga. afmagt. Forråelsen kan komme snigende for os fagprofessionelle uden, at vi selv opdager det og kan resultere i, at man (ubevidst) placerer skylden for negative tanker om sig selv og sit arbejde hos den borger eller pårørende, man samarbejder med. En måde at komme ud af forråelsen på, er at blive mødt af faglige kritiske spørgsmål fra kolleger eller ens leder, hvormed man kan blive bevidst om, hvad det er, der foregår.

Det er dog tit, at f.eks. kolleger blot giver en ret, når man lufter sine frustrationer, siger Dorthe Birkmose, og forråelse er derfor noget, vi alle skal være ekstra opmærksomme på for at kunne bremse den i tide.

Askovhus blev således igen inspireret på årets VISO-konference og brugte derudover dagen på at tale med en lang række kommuner om indsatser for mennesker med spiseforstyrrelse.