AskovFonden søger afdelingsleder til Dialog mod Vold i København

Dialog mod Vold søger afdelingsleder og fagligt fyrtårn til vores afdeling i København. Afdelingen består af seks psykologer, to terapeuter og en administrativ medarbejder.

Dialog mod Vold er et specialiseret behandlingstilbud til personer, der udøver vold i nære relationer. Vi har afdelinger i København, Århus og Odense, hvor vores behandlere tilbyder individuelle og gruppeterapeutiske forløb til voldsudøvere og deres familier.

Vi skræddersyr en helhedsorienteret indsats til familien. Fokus er på at stoppe volden, og derefter at hjælpe familien med at komme videre – sammen eller hver for sig. Dialog mod Vold er et af de største behandlingstilbud på området i Norden.

Vores behandling er kognitivt baseret, og mentalisering og mindfulness er integreret i behandlingen. Vi har en evidensbaseret praksis, hvor vi løbende dokumenterer og måler effekten af vores arbejde og inddrager klienterne direkte. Du kan som leder hos os være med til at forme fremtiden på et behandlingsområde i spændende faglig udvikling. Vi kan tilbyde et stimulerende arbejdsmiljø præget af høj faglighed, stort engagement og godt kollegaskab.

 

MERE OM STILLINGEN:

Som afdelingsleder vil dine opgaver bestå i:

 • Daglig arbejdstilrettelæggelse mht. at sikre optimale behandlingsforløb
 • Personaleledelse
 • Udredning samt individuel terapi og gruppeterapi
 • Supervision og undervisning
 • Sikring af at procedurer, retningslinjer mv. ajourføres og følges

Du vil derudover have følgende ansvarsområder på tværs af hele Dialog mod Vold:

 • Optimering og videreudvikling af vores behandling
 • Fokus på arbejdet med teamet omkring den enkelte familie
 • Kvalitetssikring samt dokumentation af – og forskning i behandlingsresultater

Du kommer til at indgå i vores ledelsesteam, der består af vores direktør samt afdelingslederne i Århus, Odense, København samt vores ungdomsafdeling.

VI FORVENTER AT DU:

 • Har en specialistuddannelse i psykoterapi for voksne
 • har dokumenteret gode ledelses- og samarbejdsevner
 • kan motivere og sparre med medarbejderne
 • at du er en skarp formidler
 • at du er udviklingsorienteret, dynamisk og struktureret
 • At du har eller har lyst til at publicere artiker mv.

 

Ansøgningsfrist den 22. juni kl. 12.

Ansøgningen sendes til info@dialogmodvold.dk og mærkes ”Afdelingsleder”.

Du kan læse mere på vores hjemmeside: Dialogmodvold.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte direktør Susanne Nour Magnusson på tlf: 50993291 eller email: susanne.magnusson@dialogmodvold.dk.

 

FAKTA OM ASKOVFONDEN:

AskovFonden er en NGO med mere end 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker I Danmark. Vores vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund de er en del af.

stillingsopslag afdelingsleder kbh DMV