I forbindelse med at Lene Beier blev ambassadør for AskovFonden og samtidig fortalte sin egen historie om at have et barn der mistrives, er både Lene og AskovFonden blevet overvældet af det utal af henvendelser fra forældre, bedsteforældre, skolelærere med videre, som akut har brug for hjælp. Vi oplever et kæmpe behov, som ikke bliver imødekommet i dag.

Pårørende og andre tæt på børnene fortæller om børn der er så ramt af mistrivsel og skolevægring at de ikke har været i skole i flere år og dermed kommer længere og længere væk fra normalområdet og ind i deres eget mørke.

 

For at vi kan hjælpe, så har vi brug for jeres hjælp

Vi vil gerne udvikle en digital platform, hvor forældre kan få et overblik over steder de kan få hjælp, hvad de kan gøre, hvad man skal være særlig opmærksom på og også en ordbog over fagudtryk. For hvad betyder en børneudredning, vurdering af hjemmet osv.

AskovFonden vil akkumulere viden om hvad der er forældrenes største udfordringer og hvilke behov der ikke bliver imødekommet.  Det skal vi bruge til at udvikle en platform, hvor man på overskuelig vis kan finde vej til den rigtige hjælp. Så nu har vi brug for jeres erfaringer og oplevelser.

Skriv til os på kontakt@askovfonden.dk og fortæl om din oplevelse, hvad der var jeres største udfordringer, hvad i gerne ville have vidst, hvor det var i løb panden imod en mur osv.

Vi ønsker at udvikle en indsats, der rammer præcist ind i de behov forældre til børn ramt af skolevægring og mistrivsel oplever og det skal være fundamentet for at gentænke hjælpen til forældre med børn ramt af skolevægring og mistrivsel.

 

Hvor stort er problemet?

Undersøgelser fra VISO, Institut for Menneskerettigheder, VIVE, KL – og ikke mindst vores egen dokumentation i AskovFonden – viser en markant stigning i børn og unge der mistrives og er ramt af skolevægring. (VIVE, 2018)

Mange forældre oplever, at de har svært ved at få hjælp, når første tegn på mistrivsel hos deres børn opstår. En nylig undersøgelse viser, at det i gennemsnit tager 5 år, fra forældre ytrer bekymring for deres børns trivsel, til de får en henvisning til psykiatrien. En undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske institut fra 2021 viser yderligere, at det er svært at få hjælp, hvis ens barn ikke har en diagnose. Det betyder, at børn der mistrives, og har behov for hjælp fra forældre, lærere eller anden form for støtte, fx ekstra undervisning eller specialundervisning, har svært ved at få den nødvendige hjælp og ofte resulterer trægheden med at få hjælp i skolevægring og massiv mistrivsel hos både barnet og familien.

Det kan resultere i en ond cirkel, hvor den manglende hjælp betyder langvarigt og kronisk fravær. Så trægheden og fravær skal tages alvorligt, og der skal helst gøres noget ved det med det samme. Tal fra vores egne skoler viser at kun 17% af MIR skolernes børn og unge gik fuld tid i skolen, inden visitationen til MIR, 38% af vores børnegruppe har skiftet skole tre gange eller mere og kun 58 % af forældregruppen har fået støtte og hjælp inden de begynder på MIR.