AskovFondens årsberetning 2016

Kære læser,

Vi står over for et år med store forandringer på både den nationale og globale scene.

Et år hvor der bliver bygget mure i stedet for at bygge bro og nye relationer mellem mennesker. En tid hvor forvaltningskulturen desværre i mange tilfælde stadig spænder ben for de bedste sociale løsninger for mennesker i udenforskab. I værste fald – og i flere tilfælde – forhindrer systemet den udsatte i at få den rette hjælp, støtte og indsats. Vores systemvelfærd definerer ofte den enkeltes problemer og løsninger på forhånd, frem for at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, muligheder og potentiale.

Tænk hvis vi målte vores samfund på, hvor gode vi er til at løfte folk fra at være udsat til at blive et aktiv for samfundet. At den udsatte fik mulighed for at udfolde sit potentiale og altid fik den bedste relationsindsats, som både var dokumenteret og målrettet den enkelte.

Hvis vi brugte de bedste sociale indsatser, ville det samlede sparepotentiale på landsplan være mellem 2-5 mia.kr. (Mandag Morgen, 23. januar 2017). Vel og mærke årligt.
De penge kunne vi bruge til mere effektive og målrettede indsatser over for mennesker i udenforskab.

Nye veje og indsatser for socialpolitikken
Hvis vi for alvor skal skabe en mere effektiv og målrettet socialpolitik i Danmark, så er der behov for nytænkning. At vi finder nye løsninger – der peger fremad og tegner fremtidens socialpolitik. At vi gennemtænker hele socialområdet, så det gavner det enkelte menneske mest muligt.

I stedet for i dag, hvor socialpolitikken ofte er reaktiv, og vi ofte ikke ved, om de sociale indsatser virker efter hensigten. Vores systemvelfærd er indrettet sådan, at de sociale tiltag ofte er ud fra standard- og lappeløsninger og symptombehandling frem for proaktiv forebyggelse.

Tiden er moden til opbygning af en ny form for relationsvelfærd, som er afgørende for, at vores sociale indsatser skaber varige forandringer, og at vi dermed bliver bedre til at bryde den sociale arv.

Det bliver AskovFondens fokus, når vi i 2017 afholder to topmøder om fremtidens socialpolitik, til vores debatter på Folkemødet, på Roskilde Festival og til Ungdommens Folkemøde.

Du kan læse meget mere om AskovFondens arbejde og målsætninger for 2017 i den nye årsberetning, som netop er kommet på gaden.

De bedste hilsner
Helle Øbo
Adm. direktør, AskovFonden