ASKOVFONDENS INDSATSER: SE VIDEO FRA BØRNEHUSET

AskovFondens børneinstitution Børnehuset byder dagligt velkommen til 13 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn og 70 fritidshjems børn.

Vores miljø byder på anerkendelse og fokus på at skabe lige vilkår uden sproglige, sociale og kulturelle barrierer.