ASKOVFONDENS INDSATSER: SE VIDEO FRA DIALOG MOD VOLD

Hos Dialog mod Vold tilbyder vi behandlingsforløb til udøvere af vold i nære relationer i form af individuelle samtaler og gruppeforløb samt sideløbende terapeutiske samtaler for partneren.

Behandling til børn i voldsramte familier tilbyder vi til børn i alderen 4 – 18 år.

Voldsom Kærlighed er vores rådgivnings- og samtaletilbud til unge op til 24 år, der udøver kærestevold eller er bekymrede for at gøre det.