ASKOVFONDENS INDSATSER: SE VIDEO FRA KBH+

KBH+ skaber inklusion og nye mangfoldige fællesskaber for udsatte unge. Med afsæt i en tværsektoriel indsats ønsker vi at skabe bro mellem de unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

I KBH+ tror vi på, at alle unge har potentialer og ressourcer, og en lyst til at indfri disse og tage ejerskab over egen personlige og faglige udvikling.

KBH+ er for dig, som har brug for at blive inspireret, blive udfordret eller få støtte til at indfri dit potentiale, styrke dine talenter og/eller finde en ny vej ind i uddannelse og job.