AskovFondens nyhedsbrev oktober – Stop vold mod børn.

Kære læser,

Vold mod børn er stadig et stort problem i dagens Danmark. Alle er enige om at, at det skal stoppes. Spørgsmålet er blot, hvordan vi gør det mest effektivt.

Forudsætningen for at børn ikke skal vokse op med vold er, at vi får stoppet volden dér, hvor den starter. Vi må stoppe dem, der udøver volden – hvad enten det er mor eller far – og være opmærksomme på det faktum, at børn – der vokser op som vidne til vold mellem mor og far – ofte gentager denne adfærd i deres voksenliv. 74 procent af de udøvere, der har været i behandling i Dialog Mod Vold, har overværet vold i deres barndom. Derfor er én af kerneløsningerne til at bryde voldsspiralen at aflære den indlærte adfærd, som vold oftest er. Derved stopper vi volden og forebygger samtidig, at volden bliver reproduceret i næste generation.

Dialog Mod Vold er et behandlingstilbud, hvor målet er, at udøveren tager ansvar og ejerskab for volden, og dermed ændrer adfærd, således at børnene oplever, at volden stopper og bliver afløst af hensigtsmæssig adfærd. Derudover bliver partneren og børnene tilbudt samtaler med psykologer, der er specialiseret i at varetage disse målgrupper.

Dialog mod Vold er det eneste behandlingstilbud til udøveren i Danmark.
Til trods for at det – for de fleste – er åbenlyst, at behandling til udøveren er den bedste løsning til at bryde voldspiralen, har vi stadig venteliste til behandling i Dialog mod Vold. Det er ikke kun en katastrofe for de børn, der vokser op og lever med volden hver dag, men også en falliterklæring, at vi – i Danmark – tilsyneladende ikke tager problemet mere alvorligt.

De bedste hilsner
Helle Øbo
Adm. direktør, AskovFonden

Vidste du at:

 • Hvert 6.barn oplever vold i familien (SFI)
 • Der kommer 1.900 børn på krisecentre hvert eneste år
 • Børnehuse behandler 2.500 børnesager årlig og koster 23. mio.kr.
 • 16.000 børn og unge er anbragt – i det fleste tilfælde skyldes det vold
 • 33.000 kvinder og 13.000 mænd udsættes årligt for partnervold (SFI)
 • Dialog mod Vold er blevet evalueret og valideret af socialstyrelsen og 86% af de udøvere, der gennemfører behandling hos os, udøver ikke længere vold i familien
 • 10.000 piger og 5.500 drenge er udsat for kærestevold årligt (SFI)
 • 74 procent af udøvere, som har været i behandling i Dialog mod Vold, er selv vokset op i hjem med vold
 • Partnervold koster samfundet mindst 280 mio. Kr. årligt (SIF)
Læs mere om Dialog Mod Vold her

Danmarks Radio er gået sammen med blandt andet Red Barnet, Børnerådet, Børns Vilkår og TrygFonden om at skabe fokus på vold mod børn op mod Børnekonventionens fødselsdag den 20. november 2016. På tværs af platforme vil DR brede problematikkerne ud og i hele uge 46 rette blikket mod de udfordringer, vold mod børn skaber for samfundet og individet. Her deltager Dialog mod Vold med både eksperter og klient i DR2 dokumentaren: Væk fra Volden som sendes mandag den 14. november kl. 21.30.

Forfatteren Anne-Cathrine Riebnitzsky havde en voldelig barndom, og ingen opdagede at der var noget galt i hendes familie.  Oplevelserne fra barndommen har hun givet et kunstnerisk udtryk i roman ”Forbandede yngel”.  Men hun er ikke færdig med at undres over, hvad en voldelig barndom gør ved børn. I denne temaaften søger hun svar på, hvad vold gør ved børn, hvorfor nogen klarer sig på trods og hvilken hjælp børn i dag kan få. Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen.

Dialog mod Vold tilbyder træning til ledere og medarbejdergrupper, der arbejder med voldsproblematikker og risikohåndtering.

Regelmæssig supervision styrker indsatsen og kan:

 • Fremme medarbejdertrivsel.
 • Mindske stress.
 • Øge teamets rummelighed kollegialt og succesoplevelser.
 • Mindske byrden og følelsen af utryghed ved øget fælles ansvar og kapacitet til at støtte op om hinanden.
 • Skabe tydeligere arbejdsgange og processer i håndteringen af komplekse sager, hvor der er vold.
 • Mindske risiko, når supervision integreres som en del af teamets håndtering af højrisiko-sager.

For at supervisionen bliver integreret effektivt i jeres organisation, er det nødvendigt at stille skarpt på de udfordringer netop jeres indsats måtte have. Supervision styrker derfor både organisationen, teamet og brugergruppen.

Vi tilbyder 26 forskelige workshops, kurser og foredrag. Alle indenfor de områder, vi ved allermest om:
          
Se alle kurser og workshops her