AskovFondens Socialpsykiatri søger beskæftigelseskoordinator

Beskæftigelseskoordinator søges

Som beskæftigelseskoordinator i ASPA vil du blive medudvikler af vores interne og eksterne beskæftigelsesindsats, have et tæt samarbejde med borgeren og jobcentre samt andre relevante netværkspersoner. I ASPA tager vi udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, og vi tænker beskæftigelse bredt, så det giver mening for borgeren. Det kan være praktikforløb, frivillighed, løntilskud til førtidspensionister samt samarbejde med erhvervslivet.

Udover dit fokus på beskæftigelsesindsatsen, som er forankret i vores tre huse, består jobbet også i at udføre administrative opgaver samt ad hoc opgaver efter behov.

DINE ARBEJDSOPGAVER BESTÅR I:

 • At samarbejde med jobcentrene herunder netværksmøder
 • At have samtaler med borgeren
 • At introducere borgerne for arbejdsopgaverne
 • At udarbejde progressionsrapporter og dokumentation i samarbejde med borgerne
 • At være medudvikler af beskæftigelsesindsatsen
 • At samarbejde med Center Nørrebros Beskæftigelseshus
 • At stå til rådighed for ASPA omkring rådgivning og vejledning i forhold til LAB loven

STILLINGEN ER PÅ 30 TIMER UGENLIGT

VI FORVENTER AT DU:

 • Har erfaring med- og viden om samarbejde med jobcentrene
 • Tror på at det enkelte menneske kan komme sig
 • Er åben overfor varierende og omskiftelige opgaver
 • Aktivt deltager i kurser og supervision med henblik på udvikling og opkvalificering
 • Kan have mange bolde i luften
 • Har erfaring med at dokumentere og beskrive indsatser
 • Har en faglighed, som afspejler din personlighed

Erfaring med arbejdsopgaverne er en fordel, men hvis du tænker, at du har det der skal til, opfordrer vi dig til at søge.

VI TILBYDER DIG:
En spændende og mangfoldig arbejdsplads på indre Nørrebro, hvor du har en høj grad af selvstændighed. Læring er for os et begreb, der går begge veje og foregår i mødet med det menneske, vi står overfor, hvad enten det er en kollega eller en af vores brugere.

HVEM ER ASKOVFONDENS SOCIALPSYKIATRI (ASPA):
ASPA er et Aktivitets- og Samværstilbud under serviceloven § 104, med en driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

ASPA består af tre huse, som hver i sær henvender sig til mennesker med psykiske sårbarheder. Et åbent anonymt tilbud, et mere struktureret tilbud samt et hus med direkte fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Se mere her

Ansøgningsfrist onsdag den 16. august 2017.
Samtaler forventes afholdt mandag den 21. august og tirsdag den 22. august. Stillingen ønskes besat 1. oktober 2017 eller snarest derefter.  Ansøgningen sendes til kb@askovfonden.dk For spørgsmål kontakt venligst leder Kristina Bodenhoff på 61 27 75 00.

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst med BUPL eller anden relevant overenskomst.