Askovhus bliver VISO-leverandør

Askovhus har vundet udbuddet om at blive VISO-leverandør indenfor spiseforstyrrelsesområdet

Socialstyrelsen har igennem en udbudsrunde valgt Askovhus til at blive en del af VISO, hvor Askovhus skal levere ydelser i forhold til målgruppeområdet spiseforstyrrelser på voksenområdet.

Helle Øbo, den administrerende direktør for AskovFonden, siger om det vundne udbud:

”Det er med glæde og stolthed, at Askovhus er blevet valgt som VISO-leverandør. Det vidner nemlig om, at vi har nogle af de bedst kvalificerede medarbejdere i hele Danmark til at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse indenfor det sociale område. Vores vigtigste opgave bliver at sparre med og rådgive kommunerne om borgere, der har brug for særlig hjælp. Dermed bidrager Askovhus til at kvalificere indsatsen i forhold til spiseforstyrrelser for at sikre den bedst mulige støtte – til glæde for den enkelte, kommunen og for samfundet som helhed.”

Hvad laver VISO?

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO er et landsdækkende netværk, hvor man som VISO-leverandør bidrager med rådgivning og udredning til kommuner, der har brug for hjælp til svære og komplicerede problemstillinger omkring borgere.

Som VISO-leverandør vil Askovhus således kunne blive kaldt ud til kommuner i hele landet, hvis de har sager med borgere med en spiseforstyrrelse, hvor VISO vurderer, der er behov for specialviden, rådgivning og eventuel udredning. Hvis en kommune ønsker hjælp til en sag, skal de kontakte Socialstyrelsen – VISO, som efterfølgende vurderer, om Askovhus skal inddrages som leverandør og hvilken type hjælp, der er brug for.

Som VISO-leverandør vil Askovhus også skulle bidrage med viden i udviklingsarbejde omkring nye metoder og indsatser samt deltagelse i arbejdsgrupper og lignende indenfor spiseforstyrrelsesområdet.

Mød Askovhus her

Askovhus ratet af Socialtilsynet