ASKOVHUS FÅR 4,8 POINT UD AF 5 MULIGE I NY TILSYNSRAPPORT

Socialtilsynet har været forbi Askovhus, og de har nu færdiggjort en ny tilsynsrapport, hvor Askovhus placerer sig i toppen af kvalitetsskalaen.

I den samlede vurdering står der:

”Tilbuddet er fagligt velfunderet og anvender veludviklede metoder, som varetages af en række dygtige medarbejdere, der har et fagligt fokus på målgruppens komplekse problemstillinger. Ledelsen er ligeledes fagligt kompetent og har en inddragende og reflekterende ledelsesstil.”

I tilsynsrapporten får Askovhus et gennemsnit på 4,8 point ud af 5 mulige. Askovhus placerer sig altså i toppen på alt fra uddannelse og relationer til kompetencer og økonomi.

”Det er selvfølgelig dejligt, at Askovhus’ arbejde bliver anerkendt. Den største tilfredsstillelse ved at læse rapporten er, at der er en tydelig sammenhæng mellem ledelsens, medarbejdernes og borgernes oplevelse af det arbejde, der bliver lavet,” siger Line Sidenius, direktør i Askovhus.

Tilsynsrapporten understreger blandt andet, at Askovhus’ tilbud er med til at udvikle deltagernes sociale kompetencer:

”Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver.”

Du kan læse hele tilsynsrapporten eller en forkortet udgave her