Askovhus: Nyt behandlingstilbud, til personer, som lider af tvangsoverspisning

AskovFondens afdeling Askovhus har fået satspuljemidler til et helt nyt behandlingstilbud, der er målrettet personer, som lider af binge eating disorder (tvangsoverspisning).

Sundheds- og Ældreministeriet har uddelt i alt 61,7 millioner kroner til at skabe bedre og flere behandlingsmuligheder for spiseforstyrrelsesramte danskere, herunder især personer, der lider af spiseforstyrrelsen BED (binge eating disorder) eller tvangsoverspisning, som den også kaldes på dansk.

I alt 8 projekter modtager støtte til at lave behandlingstilbud i perioden 2018-2021, og Askovhus er blandt de udvalgte med indsatsen Dialektisk adfærdsterapi til personer med BED.

BED-ramte har dårlige behandlingsmuligheder

BED er pt. ikke anerkendt som en selvstændig diagnose i Danmark, og BED-ramte har tidligere ikke haft mulighed for at modtage behandling uden egenbetaling. Dette på trods af, at man anslår at op imod 40.000 danskere lider af sygdommen, og at det er den spiseforstyrrelse, der er mest udbredt i befolkningen (Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade).

Det skal de afsatte midler være med til at lave om på, og 7 ud af de 8 projekter fokuserer da også på behandling til personer, der lider af tvangsoverspisning.

Spiseforstyrrelsesbehandling til BED-ramte

Askovhus’ behandling til voksne med BED er – ligesom Askovhus’ øvrige indsatser – baseret på dialektisk adfærdsterapi. Askovhus har i forvejen rigtigt gode erfaringer med at benytte dialektisk adfærdsterapi, som er en anerkendt og effektiv metode til at mindske spiseforstyrrelsens greb.

Selve forløbet vil vare 40 uger og kommer til at bestå af både individuelle samtaler og gruppeforløb, hvor der bl.a. fokuseres på følelses- og impulsregulering, håndtering af svære følelser, at forbedre relationer og sætte grænser og at øge de positive følelser.

Projektet omhandler behandling af i alt 72 personer, som lider af tvangsoverspisning.

Inddragelse af de pårørende

Sideløbende med indsatsen til den primære målgruppe tilbydes også et specialiseret forløb til de BED-ramtes pårørende. Dels for at de vil kunne støtte op om den primære målgruppes behandling og agere validerende og støttende under og efter endt forløb, og dels for at de pårørende bliver bedre i stand til at kunne tage vare på sig selv i et sygdomsforløb, der ofte kan være både belastende og udfordrende for den fælles relation.

Opstart til april

Askovhus’ Dialektisk adfærdsterapi til personer med BED tilbydes gratis i projektperioden 2019-2021, og det første hold forventes at starte op til april 2019.