Askovhus samarbejde med Københavns Kommune

Askovhus har sammen med Københavns Kommune etableret en kommunalpolitik gruppe på tværs af partierne i København.

Denne gruppe skal hen over året mødes med Askovhus for bl.a. at få større indblik i de udfordringer og vilkår, som borgere med svære spiseforstyrrelser står overfor samt få øje på eventuelle gråzoner i indsatser og politikker vedrørende rehabilitering af målgruppen.

 

Vi glæder os til første møde, hvor vi sammen kan blive klogere.