Askovhus søger fuld tids koordinator, der kan motivere unge

Askov Hus logo pos RGB
Askovhus er AskovFondens tilbud til unge med spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og/eller psykosociale vanskeligheder.

Askovhus ligger på Nørrebro, og rummer både botilbud og ambulante rehabiliteringstilbud. I Askovhus er vi særligt optagede af at skabe muligheder og forandringer sammen med den unge, og vi tilbyder derfor individuelle behandlingsforløb, som tager udgangspunkt i en kortlægning af den unges situation, ønsker, håb og drømme.

Jobbet som koordinator
Som koordinator i Askovhus er du ansvarlig for koordination af rehabiliteringsindsatsen for en gruppe af unge beboere. Du har det overordnede ansvar for rehabiliteringen af gruppen i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Askovhus samt eksterne samarbejdspartnere, fx sagsbehandlere, læger og uddannelses- og praktiksteder. Stillingen er på fuld tid.

Dine arbejdsområder er:

– individuelle, koordinerende samtaler med de unge
– udarbejdelse af udviklingsplaner og statusskrivelser i tværfagligt samarbejde med den unges psykolog og behandlingsansvarlige læge
– sikring af opgavekoordinering blandt interne og eksterne samarbejdspartnere
– koordinering af samarbejde omkring den unge
– at indgå i et tværfagligt rehabiliteringsteam
– varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 10 personer

Vi forventer at du:

– har erfaring med at arbejde med unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
– besidder stor selvstændighed, engagement og vilje til at tage ansvar og handle
– er nysgerrig på de unge
– kan skabe en tillidsvækkende relation til de unge og motivere dem
– ser muligheder fremfor begrænsninger
– trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde
– kan bevare overblik og ro, også når der er travlt
– er uddannet sygeplejerske eller har en psykologisk eller pædagogisk, uddannelsesmæssig baggrund

Vi tilbyder dig:

– en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med rehabilitering af unge
– stort ansvar og medindflydelse
– meningsfyldt arbejde
– supervision og kurser
– dygtige sparringspartnere
– en kultur med engagerede kollegaer
– at være en del af NGO’en AskovFonden

Ansøgningsfrist er mandag den 20. juni 2016 kl. 12.

Startdatoen er 1. august 2016. Samtaler holdes i uge 25-26. Ansøgningen sendes til info@askovhus.dk.

For spørgsmål kontakt direktør Line K. Sidenius på 35 30 17 45.

Læs mere om Askovhus på www.askovhus.dk og besøg os på https://www.facebook.com/Askovhus

Fakta om AskovFonden
AskovFonden er en NGO med mere end 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark og tilbyder hjælp og støtte til mere end om 2000 mennesker hvert år. Vores vision har altid været, og vil altid være, at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund de er en del af.
Læs mere på askovfonden.dk