ASKOVHUS SØGER PSYKOLOG TIL BEHANDLING AF UNGE MED SPISEFORSTYRRELSE

Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og i Feedback Informed Treatment (FIT).

Askovhus søger lige nu en psykolog til et barselsvikariat i 12-18 mdr., som kan være en del af det samlede psykologteam og særligt indgå i Askovhus’ behandlingstilbud til børn, unge og deres forældre.

ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR AF:

– Individuelle terapiforløb ud fra DAT og FIT
– 
Færdighedstræning i gruppe ud fra DAT til målgruppen og pårørende
– 
Afholdelse af visitationssamtaler
– 
Varetagelse af psykologiske undersøgelser
– 
Deltagelse i medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter

GENERELT FOR STILLINGEN

Som psykolog i Askovhus vil du få mulighed for at få udviklende, faglige udfordringer og et tæt teamsamarbejde kombineret med selvstændige opgaver og forløb. Du vil blive tilknyttet et behandlerteam bestående af syv psykologer. Du vil deltage i individuel og gruppesupervision, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter. DAT-referencerammen fordrer, at du har kendskab til, erfaring med eller interesse for dialektisk adfærdsterapi.

DET ER EN FORDEL, AT DU:

 Har erfaring med DAT og FIT
– 
Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle
– 
Kan skabe en tillidsfuld terapeutisk alliance med målgruppen
– 
Trives med åbenhed og teamsamarbejde
– 
Kan bevare ro og overblik, når der er travlt

VI TILBYDER:

– En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med behandling og rehabilitering til personer med spiseforstyrrelse
– 
Ansvar og medindflydelse
– 
Supervision
– 
Faglig sparring med samarbejdspartnere
– 
En kultur med engagerede kollegaer
– 
At være en del af NGO’en AskovFonden

ANSÆTTELSESVILKÅR OG -PROCEDURE
Stillingen er på 34 timer pr. uge inkl. frokost. Arbejdstiden er fordelt på fem dage om ugen. Ansøgningsfrist er torsdag d. 5. november 2020 kl. 12.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 16. november. Tiltrædelse d. 11. januar 2021

Du søger stillingen her

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Yderligere oplysninger om Askovhus findes på askovhus.dk og på facebook.com/Askovhus.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Line K. Sidenius på mail.

FAKTA OM ASKOVFONDEN
AskovFonden er en NGO med mere end 75 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 5 afdelinger arbejder vi for mennesker i udsathed får styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for deres eget liv og det samfund, de er en del af . Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år. 

Læs mere på askovfonden.dk.