Askovhus søger yogauddannet, miljøterapeutisk medarbejder

Askovhus er AskovFondens tilbud til unge med spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og/eller psykosociale vanskeligheder.

Askovhus ligger på Nørrebro, og rummer både botilbud og ambulante rehabiliteringstilbud. Askovhus har eksisteret siden 1983, og har mange års erfaring med rehabilitering og behandling af borgere med svære spiseforstyrrelser. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør den primære referenceramme. Tilgangen i Askovhus er derfor overvejende kognitivt orienteret.

Vores personale består af faggrupper som psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, akademikere og en gruppe psykologistuderende. Alle faste medarbejdere har som minimum en grunduddannelse i DAT.

askovhus 1

JOBBET SOM MILJØTERAPEUTISK MEDARBEJDER
Vi søger en medarbejder, der har lyst til at arbejde indenfor en kognitiv referenceramme og trives med tværfagligt samarbejde. Askovhus’ dagtilbud er det sted, hvor vores beboere modtager støtte til spisning og træner færdigheder, bl.a. nye måder at være sammen med andre på. Det er også her, de kan deltage i forskellige aktiviteter og kreative/praktiske værksteder samt få hjælp til deres studie eller beskæftigelse.

Som medarbejder i Askovhus vil du:

 • • blive medansvarlig for driften og udviklingen af Askovhus’ dagtilbud
 • • afholde løbende samtaler med beboerne i forhold til deres behov og trivsel i dagtilbudsregi
 • • facilitere Askovhus’ aktiviteter med fokus på krop, bevægelse og yoga samt et dialogforum
 • • igangsætte både planlagte og ad hoc aktiviteter
 • • varetage administrative opgaver

Vi forventer at du:

 • • har erfaring med at arbejde med mennesker, der har spiseforstyrrelser
 • • har en pædagogisk, psykologisk eller socialfaglig uddannelse
 • • har en uddannelse indenfor traumesensitiv yoga, yin yoga og/eller Body-Mind Centering
 • • trives med tæt og tværfagligt samarbejde, både internt i medarbejdergruppen og eksternt med samarbejdspartnere
 • • kan bevare overblikket og roen, når opgaverne er mange eller følelserne går højt omkring dig
 • • har lyst og kompetencer til at iværksætte daglige aktiviteter for målgruppen
 • • har lyst til og erfaring med relationsarbejde med sårbare unge
 • • kan begå dig i et køkken og håndtere store mængder af information

Vi tilbyder dig:

 • • en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med spiseforstyrrelse
 • • stort ansvar og medindflydelse
 • • supervision
 • • dygtige sparringspartnere og gode kollegaer
 • • at være en del af NGO’en AskovFonden

Ansøgningsfrist er den 25. august 2016 kl. 12.

Stillingen er på 37 timer om ugen og startdatoen er 1. oktober 2016. Samtaler afholdes den 29. august. Send ansøgning til: Camilla.fjellander@askovhus.dk

For uddybende spørgsmål kontakt venligst direktør Line K. Sidenius på lks@askovhus.dk / tlf. 23 43 72 42

Læs mere om Askovhus på askovhus.dk og besøg os på facebook.com/Askovhus.

 

Askovhus stillingsopslag – yogauddannet miljøterapeutisk medarbejder