Askovhus: Spændende nyt samarbejde med Jobcenter København

Askovhus er leverandør til Jobcenter København

AskovFondens afdeling Askovhus er netop blevet leverandør for Jobcenter København på beskæftigelsesområdet for borgere under 30 år, som lider af en spiseforstyrrelse. Det betyder, at disse borgere kan få særligt tilrettelagt støtte og hjælp til at blive afklaret omkring deres fremtidsdrømme og blive i stand til at håndtere både uddannelse og arbejde.

Gennem de sidste 4 år har Askovhus udviklet og drevet et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb for borgere med spiseforstyrrelser ved hjælp af satspuljemidler. Satspuljen er et beløb, som afsættes hvert år til initiativer, der har til formål at forbedre vilkårene for udsatte grupper i samfundet.

Sparring og samarbejde

Askovhus’ beskæftigelsesforløb er udviklet med feedback fra målgruppen og igennem sparring og samarbejde med behandlere, sagsbehandlere og beskæftigelseskonsulenter i sjællandske kommuner. Selve udviklingsprojektet er nu afsluttet, men beskæftigelsesforløbet fortsætter.

Askovhus har netop indgået et spændende samarbejde med Jobcenter København om videreførelsen af  det særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb for borgere med spiseforstyrrelser. Beskæftigelsesforløbet og Askovhus’ mentorforløb kan således stadig benyttes af borgere, som er tilknyttet Københavns jobcenter og jobcentre i øvrige sjællandske kommuner.

Tirsdag d. 19. september starter et nyt hold kursister, og vi glæder os meget til at byde dem velkommen og støtte dem til at komme nærmere uddannelse og arbejde.

Næste holdoptag er til november 2017, mens der er løbende optag på mentorforløb.

Læs mere om Askovhus beskæftigelse på hjemmesiden eller kontakt os på info@askovhus.dk