Askovhus tilbyder åben rådgivning om spiseforstyrrelser

Askovhus tilbyder gratis rådgivning til børn, unge og voksne, der lider af en spiseforstyrrelse samt deres forældre og andre pårørende.

Når man bliver ramt af en spiseforstyrrelse kan det være svært overhovedet at finde ud af, at man har brug for hjælp. Samtidigt kan det også være forvirrende at finde rundt i de forskellige muligheder for behandling, der er.

Jo længere tid man er syg med en spiseforstyrrelse, des længere tid tager det at komme fri af den, da spiseforstyrrelsen hele tiden tager til i styrke. Der er derfor ofte brug for at træde hurtigt til med behandling eller andre indsatser, så man modtager den rette hjælp i tide og dermed øger sandsynligheden for at kunne overvinde spiseforstyrrelsen.

Her er det vores erfaring, at den sygdomsramte og de pårørende kan drage stor gavn af at modtage rådgivning omkring ens situation.

Det kan vi hjælpe med

Med Askovhus’ Åben rådgivning om spiseforstyrrelser vil vi derfor gerne tilbyde vores erfaring og kendskab til spiseforstyrrelsesområdet. Vi kan f.eks. hjælpe dig med viden og rådgivning omkring:

  • At få øget sygdomsindsigt og afklaring omkring ens situation
  • Hvordan man kan arbejde med motivation og ambivalens i forhold til at modtage hjælp
  • At blive afklaret omkring hvilken type hjælp og evt. behandling, man har brug for
  • At finde det rigtige behandlingstilbud for den enkelte
  • Hvilke muligheder man har for at få hjælp, når man er pårørende til en med en spiseforstyrrelse

Der tilbydes rådgivende samtaler, enten telefonisk eller til indkaldte møder, hvor du/I møder op i Askovhus. Typen af samtale, længde og evt. gentagelse af samtaler vil variere og altid tage udgangspunkt i dit/jeres behov.

Askovhus tilbyder også behandling og andre former for hjælp, som du kan læse nærmere om her.

Hvem kan henvende sig?

Vi kan hjælpe med rådgivning, hvis du er over ti år og har – eller tror du har – en spiseforstyrrelse, eller hvis du er pårørende eller ven til en, der har en spiseforstyrrelse. Det kan være anoreksi, bulimi, binge eating disorder (tvangsoverspisning) eller andre former for spiseforstyrrelser. Det kan også være, der er andre udfordringer med f.eks. angst, OCD eller depression.

Askovhus’ erfaring

Askovhus har eksisteret siden 1983 og har arbejdet specialiseret med spiseforstyrrelse siden 1994. Askovhus er vant til det tværfaglige samarbejde med den regionale behandling, kommunale medarbejdere og eventuel private aktører som psykologer, læger og diætister. Vi har derfor stor erfaring med de muligheder og udfordringer, der er, når man har brug for at få rådgivning om spiseforstyrrelser. Askovhus er derudover udvalgt af Socialstyrelsen som VISO-leverandør for danske kommuner, som har brug for specialrådgivning om borgere med spiseforstyrrelser.

Støttet af Danmark Fonden

Askovhus har tidligere tilbudt vejledende telefonsamtaler og afklarende møder til borgere, pårørende og professionelle i et begrænset omfang. Danmark Fonden har imidlertid valgt at støtte en indsats, der indebærer flere ressourcer til rådgivning af sygdomsramte og pårørende, og det har resulteret i det gratis tilbud Åben rådgivning.

Se mere om Askovhus her