ASPA har hjerterum for ensomme ældre

Ensomhed er ikke bare at føle sig alene. Ensomheden udspringer af savnet af meningsfulde sociale relationer, samtidig med man savner nærvær og samhørighed med andre.

Marselisborg – Center for udvikling, kompetence og viden undersøgte i 2012, hvor mange ældre ensomme, der er i Danmark. Resultatet viser, at 250.000 65+-årige er ensomme i den forstand, at de ofte eller af og til føler sig enten uønsket alene eller ensomme, når de er sammen med andre, eller begge dele. Og eksperter på området forventer, at antallet vil eksplodere de kommende år, da netop denne gruppe rammes oftere som følge af, at helbredet svigter, og ægtefæller, familiemedlemmer og venner dør.

I ASPA tilbyder vi hyggelige fællesskaber. Vi tilbyder mulighed for at indgå i faste ugentlige aktiviteter samt diverse temagrupper, motionshold og socialt samvær som fx havegruppe, ture ud af huset og fællesspisning. Du kan komme anonymt hos os og vores tilbud er gratis.
Hvis du vil er interesseret, kan du læse mere på aspa.dk eller ringe på telefon 35 39 72 42