ASPA: Hvad er meningsfuld beskæftigelse?

Nyttesløse arbejdsprøvninger, årelange sagsbehandlinger, alt for få flexjob, overbebyrdede sagsbehandlere, og en følelse af, at man som syg bliver kastet rundt i et system, der kun er med til at gøre en mere syg. Disse udsagn, eller nærmere opråb, er højaktuelle i debatten om den københavnske beskæftigelsesindsats – en indsats som ASPA også er en del af.

I AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) møder vi hver dag mennesker, der står overfor et system de ikke forstår, føler sig mødt – eller respekteret af. Et system der er blevet synonym med den lange ventetone i telefonen, og den uigennemskuelige labyrint man skal igennem for at blive jobafklaret.
Vi ved, ved at lytte til de mennesker vi møder, hvor utrolig svært det kan være at håndtere systemet på egen hånd, når man i forvejen er tyndslidt og sårbar.

ASPA er sat i verden for at hjælpe mennesker, og vi tror stålfast på, at det først og fremmest sker i det personlige møde menneske til menneske, altså i relationen til hinanden. En af kerneopgaverne hos os er at skabe meningsfuld beskæftigelse for de mennesker, som i en kortere eller længere periode er i afklaring hos os. Men hvad er meningsfuld beskæftigelse?

Bæredygtig beskæftigelse

Uanset årsagen, oplever mange hvordan det at stå uden for arbejdsmarkedet, har utrolig, store personlige konsekvenser. Man har måske mistet troen på sig selv? Måske kan man ikke det samme som før, og har svært ved at se, hvilke kompetencer man nu kan byde ind med? Men hvordan behandler vi så de mennesker, der forsøger at finde vejen tilbage på arbejdsmarkedet?

Hvis sagsbehandleren, jobkonsulenten eller praktikpladsen vælger at sætte dagsordenen på vegne af et andet menneske, hvem giver det så mening for? Hvis man bliver kastet rundt fra praktikplads til praktikplads, uden at der bliver taget stilling til mål og ønsker for fremtiden, hvem giver det så mening for?

Hos ASPA mener vi ikke, at beskæftigelse udelukkende er målet i sig selv. Men at det i høj grad også handler om vejen dertil.  Meningsfuld beskæftigelse er, når vi tager mennesket alvorligt. Når vi ikke kun vurderer den enkelte ud fra arbejdsevne, men lytter til dem, lader deres stemme blive hørt, og ser deres ressourcer og deres værdi.

Hvad sker der med et menneske, når det for alvor føler sig set af et andet menneske? Hos ASPA tror vi, at dér i det øjeblik sker en forandring. Det åbner op for muligheden for at kunne fortælle en ny historie om sig selv – en historie der kan indeholde styrker, ressourcer, og derigennem en ny måde at tackle svære ting i livet.

Når vi ser hinanden som mennesker, så giver vi betydning til hinanden, og viser, at vi har værdi for samfundet. Det giver om noget den enkelte mulighed for at vokse og gå nye veje.

ASPAs beskæftigelsesindsats skal være med til at bygge mennesker op og give dem troen på sig selv tilbage og derved give dem mulighed for at mestre eget liv. Hvis den enkelte selv har været med til at bane vejen, så tror vi, at succesen for bæredygtig beskæftigelse i højere grad er mulig.

Har du lyst til at læse mere om ASPA eller vores beskæftigelsesindsats så klik HER