ASPAs 40 års jubilæum

I 1975 blev det godkendt, at AskovFonden kunne åbne et dagcenter for psykisk sårbare mennesker. Det var den første af sin slags i Danmark, og startede som et samarbejde mellem Sct. Hans Psykiatriske Hospital under Københavns Kommune og AskovFonden. Hermed var AskovFondens Social Psykiatri født. ASPA – AskovFondens Social Psykiatri – henvender sig til mennesker, som har en psykisk sårbarhed og/eller psykosociale problemstillinger.

I ASPA arbejder vi ud fra en recovery orienteret tilgang, hvor det enkelte menneske er i centrum og hvor ligeværdighed og gensidig respekt er nøgleord for samarbejdet. Vi tilbyder aktiviteter og socialt samvær samt beskæftigelses- og uddannelsestilbud. Vi skaber mulighed for, at den enkelte kan udvikle personlige kompetencer og har fokus på, ved behov, at facilitere tilknytning til arbejdsmarkedet. AskovFondens Social Psykiatri har følgende tilbud:

aspa 2

 

ASPA-CENTRET, hvor vi har fokus på at styrke dine sociale relationer via fællesskaber for derigennem at støtte dig i at udvide dit netværk. Vi tilbyder mulighed for at indgå i faste ugentlige aktiviteter samt diverse temagrupper, motionshold og socialt samvær som f.eks. havegruppe, mindfulness gruppe, ture ud af huset og fællesspisning.

CAFÉ A, er en arbejdsplads i trygge rammer med mange forskellige opgaver, blandt andet tilberedning og servering af mad samt rengøring. I cafeen er der mulighed for, at du bliver ansat på forskellige vilkår, så som løntilskud, som frivillig, i praktik eller afklaringsforløb.

DET GULE HUS, er et åbent anonymt værested for dig, der, som udgangspunkt søger et ikke-struktureret samvær, hvor du bare kan komme og være, og hvor respekten for anonymitet er betydningsfuld. Vi møder dig, hvor du er. Du har mulighed for at få individuel kontakt og støtte af medarbejderne i huset. Derudover har du bl.a. også mulighed for at få hjælp til brug af PC og internet, og hvis du har lyst, er der mulighed for at indgå i køkkendriften og hjælpe med at lave den mad, der hver dag kan købes i Det Gule Hus.

HF FLEX UDDANNELSE.  ASPAs HF Flex giver dig mulighed for at tage HF-enkeltfag i trygge rammer med færre mennesker i klassen samt mulighed for støtte såvel fagligt som personligt. Vi tilbyder dig undervisning, lektiehjælp og støtte til det, du har brug for i forhold til de udfordringer, du har. Vi samarbejder med KVUC.

KURSUSFORLØB OG INDIVIDUELLE SAMTALER. Formålet med kurserne i kommunikation er at opkvalificere dine personlige og sociale kompetencer og skabe fundamentet for et bedre liv. Du har mulighed for at indgå i et kursusforløb eller i individuelle samtaler, som tager udgangspunkt i din personlige udvikling, og fokuserer på at give dig værktøjer til at kunne påvirke og ændre dine handlemønstre for fremtiden.

SECOND A, er en genbrugsbutik, hvor du kan være frivillig. Det er en arbejdsplads som tager udgangspunkt i dine ressourcer, og vi støtter dig i forhold til det, der er svært for dig omkring at være på en arbejdsplads. Du bliver også en del af en arbejdsplads, som tilbyder dig medarbejdermøder, forskellige kurser samt fællesarrangementer. Vi tilbyder også at hjælpe dig med at komme i kontakt med andre arbejdspladser, og bidrager til at give dig bedre forudsætninger for i at søge lignende jobs på det ordinære arbejdsmarked.

Du kan læse mere om ASPA her

 

aspa 1

 

BRUGERNES FORTÆLLINGER OM ASPA:

SINE: ”Jeg kommer i ASPA-Centret, da det er vigtigt for mig, at have noget at stå op til, at komme ud og være sammen med andre mennesker og få impulser og inspiration. Hvis jeg f.eks. har det dårligt om morgenen og ikke kan overskue tingene, får jeg det bedre af at komme ned i Centret og snakke med de andre. Her er både brugere og personale forstående, og er der, når jeg har brug for det, og tager sig tid til at snakke. Det hjælper mig at få ro i mine tanker, og jeg får nogle redskaber, som jeg kan bruge derhjemme. Det giver mig energi, når vi tager på ture, f.eks. statens Museum for Kunst, og jeg vender hjem i et bedre humør. Både fordi jeg har været sammen nogle andre mennesker og fordi jeg har fået nogle indtryk udefra. Dejligt at komme et sted, hvor folk forstår ens tanker og følelser. Det gør, at jeg føler, at jeg er noget værd. Jeg føler mig forstået og respekteret for den, jeg er. Jeg er god nok, som jeg er.”

 

LONE: ”ASPA har gjort for mig, at jeg kunne blive den, jeg er – nu, efter en lang recovery-rejse hen til mig selv, efter udbrud af svære krisereaktioner ovenpå en kæmpe masse problemer. Jeg var kommet dertil, hvor jeg – efter 5 års træning – var mig. Men den ”mig”, jeg havde udviklet mig til at være, blev oplevet som en kriseramt person af alle dem, jeg kendte. Så, da jeg blev bruger og aktiv deltager i ASPA, startede jeg som et menneske, der kæmpede for at få lov at være den person, jeg er. Og heldigvis, kunne jeg folde mig ud, som det menneske jeg er, dér. Og jeg fik opbakning til at være det menneske, jeg er. Dér bliver man mødt som “et menneske” og ikke et tilfælde. Ikke en psykisk syg, en udsat, en stakkel, en handicappet, men – som et menneske. Dét, der er forkert, sygt, mangelfuldt, lidt anderledes, bliver ikke omtalt som et særligt problem. I stedet er fokus på, hvordan man har det, hvad man tænker og føler, hvad man gerne vil, og hvor jeg hører hjemme i fremtiden. Og – når du er en del af et hus, så sker der hurtigt små mirakler. Hurtigt knækkes ensomheden. Følelsen af ensomhed slås simpelthen ihjel, og efter kort tid er ensomhed ikke længere et element i det enkelte menneskes liv. Hvor ser du ellers forstadsfrue-mennesker og hjemløse mennesker befinde sig på helt samme niveau? Det handler for mig om, at medarbejderne i dette gule hus er helt naturligt ligeværdige, i stand til at jonglere med mange bolde, og med det mener jeg, sikke en evne de har, til at kunne favne alle os, de meget forskellige brugere og give os den gave, at vi får øje på vores egne ressourcer. Hvordan så få medarbejdere kan præstere det, det er ikke til at forstå. Men, de kan, de gode mennesker. Hold nu op, hvor de kan give mod, håb og mening. Det er stort – det bliver simpelthen ikke større. Det værested er en guldgrube for København – det er ikke bare givende, det er i høj høj grad forebyggende, mindst 80 % forebyggende i forhold til indlæggelser på psykiatriske afdelinger, det er der ingen tvivl om, sikkert 95 % forebyggende, i virkeligheden… wauw… jeg elsker det sted!”