Bedre velfærd for færre penge …

Ugebrevet Mandag Morgen har i sidste uge haft fokus på kommunernes muligheder for at lave millionbesparelser ved at nytænke indsatsen overfor de allermest sårbare familier.

1 pct. af borgerne har så tunge og komplekse sociale problemer, at de tegner sig for 30 pct. af de kommunale velfærdsudgifter. Flere kommuner er nu i gang med at effektivisere indsatsen over for de tungeste sociale borgere. (Mandag Morgen, uge 32).

Danmarks nuværende velfærdsmodel har længe været under pres. Det stærke og ensidige fokus på økonomi og udgifter, opbygningen af rigide bureaukratiske systemer, større krav til kontrol og styring/måling af tid og ressourcer, kasse- og systemtænkning har store konsekvenser – både økonomisk og menneskeligt. I Danmark – hvor vi ellers har en lang og stærk tradition for at løse problemer i fællesskab – står vi med et historisk tab af social kapital, en tiltagende individualisme og passivitet. Menneskelige relationer er blevet til økonomiske relationer, hvor systemet opleves vigtigere end mennesket. Endelig har vi en udeblevet vækst, og et vedblivende presset finansielt miljø. Skærpede budgetter og økonomiske begrænsninger er blevet en grundforudsætning i det offentlige – the new normal, hvor den store udfordring ligger i, at finde løsningen til, hvordan vi nytænker den offentlige sektor med det formål at skabe bedre og mere effektiv velfærd for færre penge.

Vi må radikalt genoverveje, hvordan staten leverer en række af sine lovbestemte indsatser, og hvem der leverer dem. Den nye økonomi vil helt sikkert give os udfordringer, men vi skal se dette, som en mulighed for at innovere og gøre det bedre.

I AskovFonden har vi gennem mere end 70 år arbejdet med at udvikle sociale velfærdsløsninger med det mål at give mennesker modet og styrken til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af. Nedenfor er listet en række af vores kriterier/nøgler, som vi har dokumentation for, skaber forandringer:

  • Mere medmenneskelighed i relationen mellem borger og professionel – fokus på relationel velfærd fremfor systemvelfærd.
  • Mere helhedstænkning og inddragelse af civilsamfundet.
  • Frigørelse af kapacitet, så dem der løser indsatserne bedst, får opgaven.
  • Mere fokus på effekt og mindre på kontrol i processen.

Grundlæggende tror jeg, at de fleste danskere er taknemmelige for at leve i et velfærdssamfund, der tager hånd om de svageste. Spørgsmålet er dog, om vi reelt formår at hjælpe, når det kommer til stykket. I de 20 år jeg har arbejdet indenfor det sociale område, har jeg desværre måtte konstatere, at vi ikke bliver bedre, men tværtimod ofte ender endnu længere fra de løsninger, der for alvor skaber sociale forandringer. Jeg er i stigende grad bekymret for, at beslutningsprocessen foregår for langt fra konsekvenserne af beslutningerne og dermed fører til unødigt bureaukrati og sammenbrud i tillid og ejerskab mellem indsats og borger.

Derfor er der ikke kun behov for at udvikle en mere målrettet økonomisk inticamentstruktur, men samtidig fokusere på, hvordan vi målrettet kan nytænke den sociale sektor som enhver anden virksomhed, der skal give plus på bundlinjen.

Jeg tror på, det kan betale sig at investere i mennesker, men det kræver at vi tør have et opgør med vores systemtænkning og for alvor innovere den offentlige sektor.

Når jeg møder familier, der har op til 11 fagpersoner koblet til en familie med en mor og 3 børn, så bliver jeg ikke kun bekymret for den åbenlyse risiko for kaos og inkompetente løsninger, men også godt gammeldags forarget over, at vi bruger så mange ressourcer, så ringe.

I AskovFonden har vi selvfølgelig ikke svaret på alle udfordringerne, men jeg vil vove den påstand, at vi kan skabe forandringer mere effektivt og for færre penge – til gavn for den enkelte og for det samfund, vi alle er den del af. Det kan vi i kraft af, at vi er uafhængige af den offentlige forvaltningsstruktur, og således kan hjælpe den enkelte med det vigtigste først. Vi skal ikke igennem diverse instanser for at handle her og nu. Vi ved, at motivation hos den enkelte er afgørende for at bryde mønstre, og derfor har vi altid fokus på rettidig omhu og her og nu intervention.

Vores fornemmeste opgave er at sikre, at de mennesker vi møder, reelt oplever sig mødt og forstået. Derfor anvender vi feedback i form af en standardiseret test, som gør, at vi til hver en tid sikrer, at det aldrig bliver vores projekt, men det enkeltes menneske vilje til forandring, der styrer vejen frem.

I AskovFonden har vi dokumenteret viden om, hvad der virker og har effekt indenfor de fleste områder af den danske velfærd. Jeg ser et kæmpe potentiale i at diskutere og retænke velfærdsmodellen 2.0, som jeg har en personlig og faglig ambition om at bidrage maksimalt til. Målet er først nået den dag, vi i Danmark realiserer løsninger, som får endnu flere mennesker til at tage aktiv del af samfundet.

FORDI ALLE VINDER – NÅR INGEN TABER.

KH Helle