BESTYRELSE - AskovFonden

FORDI ALLE VINDER NÅR INGEN TABER

FORDI ALLE VINDER NÅR INGEN TABER

FORDI ALLE VINDER NÅR INGEN TABER

FORDI ALLE VINDER NÅR INGEN TABER

ASKOVFONDENS BESTYRELSE

AskovFonden er en apolitisk organisation, med en bestyrelse sammensat på tværs af politiske standpunkter, med det fælles formål proaktivt at udvikle relevante sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet.

Se redegørelsen for god fondsledelse her

 

MIKKEL WARMING (FORMAND)

Chef for boligforeningen 3B’s sociale indsatser

Fødselsår: 1969

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2017

Særlige kompetencer: Frem til januar 2021 var Mikkel leder af 3Bs boligsociale indsats i Urbanplanen. Tidligere har han været Socialborgmester i Københavns Kommune og har repræsenteret Enhedslisten på Rådhuset 1998-2013.

TRINE TORP

Psykolog og fhv. medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Fødselsår: 1970

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2022

Særlige kompetencer: Trine har altid haft modet og viljen til at gøre en forskel for de mest udsatte i vores samfund og kæmpet for de børn, unge og voksne der rammes af psykiske udfordringer eller social udsathed. Trine har blandt andet arbejdet som Social-, ligestillings- og psykiatriordfører.

Øvrige ledelseshverv: Sidder i bestyrelsen for Baglandet København og har selvstændig praksis som psykolog, konsulent og supervisor.

ANNE-METTE HØJLAND

CEO/Strategisk Direktør, iDna Group

Fødselsår: 1967

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2013

Særlige kompetencer: At styrke brands’ og virksomheders historie og positionering, samt udvikle deres forretningsmodeller og dermed deres relevans for potentielle samarbejdspartnere og velgørere, private såvel som offentlige.

Øvrige ledelseshverv: Tidligere bestyrelsesmedlem i YoungCare, siddende bestyrelsesformand i FitforKids.

NIELS CHRISTIAN DØCKER

Partner, Bach Advokater

Fødselsår: 1971

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2014

Særlige kompetencer: Erhvervsrådgivning og sparring til ledelser i fonde, foreninger og selskaber.

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Addiktiv Klinik Aps, Bestyrelsesformand i MT Spray A/S og Bestyrelsesmedlem i Danske Advokater (brancheorganisation)

NIELS MILO POULSEN

Direktør i Halsnæs Kommune.

Fødselsår: 1962

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2020

Særlige kompetencer: Niels Milo er stærkt optaget af at kunne skabe en positiv forandring for de borgere, der har behov for hjælp fra det offentlige system. Blandt andet ved at vende systemet på hovedet og tage udgangspunkt i borgerens behov.

Øvrige ledelseshverv: Formand for Strategiforum, som er et strategisk samarbejde med kommunerne og velfærdsuddannelserne i hovedstadsregionen under KKR (Kommunekontaktrådet).

JENS GESSER

Chef Analytiker, Danske Bank Group

Fødselsår: 1977

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2015

Særlige kompetencer: Strategi- og organisationsudvikling, og økonomi/risikostyring.

Øvrige ledelseshverv: Pt ingen

MALAN HENTZE

Socialrådgiver i KBH+ (Medarbejderrepræsentant)

Fødselsår: 1965

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: Valgt medlem i 2018 som medarbejderrepræsentant

Særlige kompetencer: At arbejde helhedsorienteret via relation til de unge. At styrke borgernes retssikkerhed og retsstilling.

Øvrige ledelseshverv: Pt ingen

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret på AskovFondens arbejde