Bestyrelse

AskovFonden er en apolitisk organisation med en bestyrelse sammensat på tværs af politiske standpunkter med det fælles formål proaktivt at udvikle relevante sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet.

Læs om regler for fondsledelse her

 

Formand:

Mikkel Warming

Chef for boligforeningen 3B’s sociale indsatser

Fødselsår: 1969

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2017

Særlige kompetencer: Frem til januar i år var Mikkel Warming leder af 3Bs boligsociale indsats i Urbanplanen. Tidligere har han været Socialborgmester i Københavns Kommune og har repræsenteret Enhedslisten på Rådhuset 1998-2013

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Anne-Mette Højland

CEO/Strategisk Direktør, iDna Group

Fødselsår: 1967

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2013

Særlige kompetencer: At styrke deres brands og virksomheders historie og positionering, samt at udvikle deres forretningsmodeller og dermed deres relevans for potentielle samarbejdspartnere og velgørere, private såvel som offentlige.

Øvrige ledelseshverv: Tidligere bestyrelsesmedlem i YoungCare, siddende bestyrelsesformand i FitforKids.

 

Niels Milo Poulsen

Direktør i Halsnæs Kommune.

Fødselsår: 1962

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2020

Særlige kompetencer: Niels Milo er stærkt optaget af at kunne skabe en positiv forandring for de borgere, der har behov for hjælp fra det offentlige system. Blandt andet ved at vende systemet på hovedet og tage udgangspunkt i borgerens behov.

Øvrige ledelseshverv: Formand for Strategiforum, som er et strategisk samarbejde med kommunerne og velfærdsuddannelserne i hovedstadsregionen under KKR (Kommunekontaktrådet).

 

Marianne Jelved

Medlem af Folketinget

Fødselsår: 1943

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2020

Særlige kompetencer: Både som politiker og privatperson har Marianne Jelved altid været optaget af, hvad der skaber et samfund og hvad det er, der gør Danmark vellidt og respekteret. Med en stærk social samvittighed interesserer Marianne sig for samfundet, menneskers livsvilkår og menneskers muligheder.

Øvrige ledelseshverv: Marianne er medlem af bestyrelsen hos Teater Hund. Tidligere var hun formand i bestyrelsen for Københavns Dag og Aften Seminarium og formand i Foreningen Ligeværd for børn og unge med særlige behov.

 

Niels Christian Døcker

Partner, Bach Advokater

Fødselsår: 1971

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2014

Særlige kompetencer: Erhvervsrådgivning og sparring til ledelser i fonde, foreninger og selskaber.

Øvrige ledelseshverv:  Pt  ingen

 

Jens Gesser

Chef Analytiker, Danske Bank Group

Fødselsår: 1977

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: Valgt medlem 2015, formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset 2013

Særlige kompetencer: Strategi- og organisationsudvikling, og økonomi/risikostyring

Øvrige ledelseshverv: Pt ingen

 

Malan Hentze 

Socialrådgiver i KBH+ (Medarbejderrepræsentant)

Fødselsår: 1965

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: Valgt medlem i 2018 som medarbejderrepræsentant

Særlige kompetencer: At arbejde helhedsorienteret via relation til de unge. At styrke borgernes retssikkerhed og retsstilling.

Øvrige ledelseshverv: Pt ingen

 

Niels Andersen

Æresmedlem

Fødselsår: 1946

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 1994

Særlige kompetencer: Har ledet stor virksomhed – Byfornyelse Danmark, samt stor erfaring med samarbejde med den offentlige sektor og private fonde.

Øvrige ledelseshverv: Næstformand i bestyrelsen for “Mændenes Hjem”. Privat institution, der driver herberg, “fikserum”, socialpsykiatrisk arbejde i forhold til udsatte borgere mm.