Bestyrelse

AskovFonden er en apolitisk organisation med en bestyrelse sammensat på tværs af politiske standpunkter med det fælles formål proaktivt at udvikle relevante sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet.

Læs om regler for fondsledelse her

 

Formand:

Mikkel Warming

Chef for boligforeningen 3B’s sociale indsatser

Fødselsår: 1969

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2017

Særlige kompetencer: Frem til januar i år var Mikkel Warming leder af 3Bs boligsociale indsats i Urbanplanen. Tidligere har han været Socialborgmester i Københavns Kommune og har repræsenteret Enhedslisten på Rådhuset 1998-2013

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Anne-Mette Højland

CEO/Strategisk Direktør, iDna Group

Fødselsår: 1967

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2013

Særlige kompetencer: At styrke deres brands og virksomheders historie og positionering, samt at udvikle deres forretningsmodeller og dermed deres relevans for potentielle samarbejdspartnere og velgørere, private såvel som offentlige.

Øvrige ledelseshverv: Tidligere bestyrelsesmedlem i YoungCare, siddende bestyrelsesformand i FitforKids.

 

Niels Andersen

Direktør

Fødselsår: 1946

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 1994

Særlige kompetencer: Har ledet stor virksomhed – Byfornyelse Danmark, samt stor erfaring med samarbejde med den offentlige sektor og private fonde.

Øvrige ledelseshverv: Næstformand i bestyrelsen for “Mændenes Hjem”. Privat institution, der driver herberg, “fikserum”, socialpsykiatrisk arbejde i forhold til udsatte borgere mm.

 

Niels Christian Døcker

Partner, Bach Advokater

Fødselsår: 1971

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: 2014

Særlige kompetencer: Erhvervsrådgivning og sparring til ledelser i fonde, foreninger og selskaber.

Øvrige ledelseshverv:  Pt  ingen

 

Jens Gesser

Chef Analytiker, Danske Bank Group

Fødselsår: 1977

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: Valgt medlem 2015, formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset 2013

Særlige kompetencer: Strategi- og organisationsudvikling, og økonomi/risikostyring

Øvrige ledelseshverv: Pt ingen

 

Malan Hentze

Socialrådgiver i KBH+

Fødselsår: 1965

Årstal for indtrædelse i bestyrelsen: Valgt medlem i 2018 som medarbejderrepræsentant

Særlige kompetencer: At arbejde helhedsorienteret via relation til de unge. At styrke borgernes retssikkerhed og retsstilling.

Øvrige ledelseshverv: Pt ingen