bliv frivillig

Vi kan altid bruge kompetente frivillige kræfter

I AskovFonden mener vi, at et stærkt samspil med civilsamfundet styrker den professionelle indsats. Den frivillige indsats er derfor nødvendig i forhold til at udvikle bæredygtige velfærdsløsninger. I vores seks afdelinger er vi altid på udkig efter kompetente frivillige kræfter. Læs nedenfor hvad vi kan tilbyde dig og hvem du kan kontakte, hvis du har lyst til at være frivillig.

Bliv frivillig i KBH+

KBH+ kan du blive frivillig uanset alder. Vi mangler hjælp til alt fra praktiske opgaver i huset og afvikling af events til kloge hoveder og kreative hænder til henholdsvis vores lektiesupport og kreaLAB. Du kan som frivillig være med til at gøre KBH+ til det sted, som unge har lyst til at komme uanset om de vil udvikle sig, få en god oplevelse, nå deres drømme eller starte på en frisk.

Bliv frivillig i ASPA

Du kan blive frivillig i AskovFondens Social Psykiatri (ASPA). Vi kan tilbyde muligheder for frivillighed i vores café, vores genbrugsbutik, som lektiehjælper for vores HF-kursister samt i vores øvrige aktiviteter i ASPA. Vi er altid åbne overfor nye ideer, fx kulturarrangementer om aftenen i vores café, events eller noget helt tredje.

Vi tilbyder dig kurser undervejs, så du som frivillig får fagligt input.

Bliv frivillig i Askovhus:

I Askovhus kan du blive frivillig, hvis du har en god idé til at lave en enkeltstående event eller et afgrænset aktivitetsforløb over flere ugers varighed for vores beboere. Det kan være, du er god til håndarbejde, at du drømmer om at starte et kor eller, at du har erfaring med teater og lyst til at facilitere rollespil med beboerne. Som frivillig i Askovhus er du med til at skabe indhold i en hverdag, der ofte er præget af sygdom og behandling. Det er vigtigt, du er robust, indfølende og ansvarsfuld samtidigt med, at du er god til at inspirere med din lyst på livet.

Bliv frivillig i MIR:

Som frivillig på Mir skolerne kan du blive medarrangør af forskellige aktiviteter til vores børn. Du kan også være med til at male et rækværk eller et shelter, bage en kage, indrette et værksted, hjælpe til med frokosten, sortere og opdatere vores undervisningsmaterialer, lave havearbejde, layoute vores skemaer og planer og meget meget mere. At være frivillig på Mir Skolerne er et meningsfyldt arbejde, der hjælper og støtter udsatte og psykisk sårbare børn i skolealderen.

Bliv frivillig i Børnehuset:

For alle nedestående frivillige opgaver kræves en ren børneattest.
(Askovfondens Børnehus bestiller en, når aftalen er indgået).

I fritidshjemmet:

Du kan blive lektiehjælper til vores børn i alderen 6 – 10 år eller være en ressourceperson, der har tid og lyst til at bl.a. vores to-sprogende børn. Du skal kunne formidle viden sprogligt og have lyst til at bruge ca 4 – 8 timer om ugen.

Du kan også hjælpe i køkkenet med madlavning med børn i alderen 6 – 10 år. Vi laver forskelligartet mad med børnene, således at de bliver præsenteret for forskellige smags og kultur oplevelser. Du skal synes, det er sjovt at lave mad, have lyst til at dele din viden og have lyst til at bruge ca 5-10 timer om ugen.

I børnehaven:

I børnehaven kan du blive en aktiv del i vores storbørns gruppe (de største børnehavebørn, der skal i skole efter sommerferien, 5-6 år). Det kan f. eks. være at tage med på tur eller hjælpe børnene til større koncentration via forskellige lege. Du skal kunne tale dansk og have lyst til at bibringe børn ny viden. Omkring 5-8 timer om ugen efter aftale.

I vuggestuen:

Som frivillig i vuggestuen kan du blive en del af voksenteamet, der tager på tur med børnene. Børnene er i aldersgruppe ca. 10 mdr. – 2,10 år. Du skal kunne tale dansk og have lyst til at bibringe børn ny viden. Omkring ca 5 – 8 timer om ugen efter aftale.

Du kan også hjælpe til i dagligdagen ved f.eks. at synge med børnene og læse bøger højt, tale om dem og bidrage til at gøre sprog til en leg. (aldersgruppe ca. 10 mdr. – 2,10 mdr. Du skal kunne læse og tale dansk samt have lyst til at stimulere børn via leg. Omkring 4-8 timer om ugen efter aftale.