BLOG: Fællesskabet som afgørende forandringsnøgle

Alle mennesker har brug for at føle sig værdifulde – at opleve at være noget for nogen, at blive regnet med og have nogen man kan stole på.

Derfor er meningsfulde fællesskaber en afgørende forandringsnøgle for inklusion af mennesker, der står udenfor. I mange år troede jeg, at intervention eller behandling var patentløsningen for mennesker i krise. At vi med den rette professionelle indsats kunne give mennesker det skub, der skulle til for at bryde ud af en spiseforstyrrelse, et belastende opvækstvilkår, psykisk sygdom etc.

I dag ved jeg, at behandling – i de fleste tilfælde – ikke kan stå alene. For at fastholde en varig forandring er det afgørende at facilitere netværk og relationer, så de mennesker vi møder også efterfølgende har nogen at læne sig op af – nogen at være noget for.

I AskovFonden tilstræber vi at være til rådighed, når der er behov for det, også udenfor ”almindelig åbningstid”. Samtidig er vi opmærksomme på at give slip i rette tid, så vi ikke skaber unødige afhængighedsforhold, som er uhensigtsmæssige og omkostningsfulde for både den enkelte og for samfundet.

Jeg oplever, at mange sociale indsatser mangler – på forhånd definerede – mål. Der mangler mål for, hvilken forandring, der skal opnås og dermed, hvornår indsatsen bør afsluttes og der kan gives slip. At det er sådan, kan jeg faktisk godt forstå! For når vi kender risikoen for tilbagefald efter, vi har afsluttet indsatsen, bliver vi ofte tilbøjelige til at fastholde det enkelte menneske længere end nødvendigt. Pointen er, at risikoen for tilbagefald altid er stor, hvis man efter en indsats møder isolation og føler sig ensom. Derfor er det afgørende at bidrage til at skabe netværk og meningsfulde fælleskaber for mennesker, som har afsluttet en social indsats. Sådan eliminerer vi både sårbarheden og ensomheden for den enkelte, og dermed risikoen for tilbagefald. Det gælder for mig og – formentlig også for dig som læser dette – og selvfølgelig også for mennesker, som oplever at være på kanten af samfundet, i krise eller ramt af social udsathed.

 

’Fællesskaber er- store som små- med til at bygge bro mellem mennesker og sikre sammenhængskraften i vores samfund. Netværk og meningsfulde fællesskaber styrker den enkelte og dertil hører de direkte og indirekte økonomiske besparelser for samfundet’

 

Det er derfor vores fornemmeste opgave at opbygge relationer og danne fællesskaber mellem vores brugere, så de styrker deres tro på sig selv, tager ejerskab over deres liv og ser sig selv i en større sammenhæng. Fællesskaber er- store som små- med til at bygge bro mellem mennesker og sikre sammenhængskraften i vores samfund. Netværk og meningsfulde fællesskaber styrker den enkelte og dertil hører de direkte og indirekte økonomiske besparelser for samfundet.

 

Folkemøde og Roskilde Festival

I juni måned er AskovFonden på Folkemødet og på Roskilde Festival. Her repræsenterer vi et levende fællesskab. Både et kollegialt fællesskab, et fagligt fællesskab og et fællesskab med deltagere og publikum. Allervigtigst har vi erfaret, at dét fællesskab – der opstår på tværs af vores deltagere og brugere i AskovFonden – er det mest værdifulde og skaber den største værdi for os som organisation. Denne indsigt betyder, at vi arbejder på at skabe meningsfulde fællesskaber hele året med viden om, at det netop er her, de vigtige relationer bliver skabt og her, hvor mennesker finder sammen om nærværet og betydningen af at føle sig værdifuld.

 

’Allervigtigst har vi erfaret, at dét fællesskab – der opstår på tværs af vores deltagere og brugere i AskovFonden – er det mest værdifulde og skaber den største værdi for os som organisation’

 

Netværkets betydning for den enkelte må aldrig undermineres, og i dag tør jeg godt sige højt, at madklubber, fælles aktiviteter og debat arrangementer er gode sociale investeringer, som i virkeligheden kan forhindre tilbagefald og spare samfundet for unødigt dyre sociale løsninger.

Med den viden og indsigt jeg har i dag, er det min overbevisning, at vi både skal sikre en faglig kompetent og professionel indsats med fast definerede mål OG – at vi i lige så høj grad skal facilitere netværk og fællesskaber, som fundament og afgørende understøttelse på vejen videre i livet.

Mennesker der føler sig betydningsfulde, tager ansvar for dem selv, deres omgivelser og det samfund, vi alle sammen er en del af.

Fordi alle vinder – når ingen taber.

God sommer //Kh Helle Øbo

Læs mere om AskovFondens arrangementer på Folkemødet her