Blog: Fra udenforskab til fællesskab

Med friheden til at skrive om hvad jeg er optaget af, vil denne blog være en slags kreativ anmeldelse af Knud Aarups bog ”Fra udenforskab til fællesskab”. Og hvorfor egentlig det…

Igennem mine 20 års erfaring med socialt arbejde har jeg været vidne til, at alt for mange mennesker bliver tabt i systemet. Mennesker, som kunne være kommet videre, hvis de havde fået den rette hjælp, på det rette tidspunkt, af de rette mennesker. Når jeg med begejstring læser Knud Aarups bog, er det fordi den netop rammesætter og beskriver barriererne i vores velfærdssystem og – i konstruktiv forlængelse heraf – formulerer de muligheder, som vi skal gribe nu, hvis vi skal ændre vejen for mennesker, som lever et liv på kanten af samfundet.

Knud Aarup har erfaring med velfærdssamfundets udvikling gennem et helt liv, og det er på dette fundament han har skrevet sin bog.[1]. Bogen, som har titlen ”Fra udenforskab til fællesskab” handler dels om, hvad det er, der er gået galt i vores velfærdsudvikling og dels bidrager den med reelle og konkrete forslag til løsninger på, hvordan vi kan bryde den negative spiral og udnytte de potentialer, som vores samfund og velfærd også rummer.

”I Danmark lever ca. 20 procent af befolkningen på samfundets bagperron uden reel mulighed for at blive herre i eget liv og de er henvist til en tilværelse på tålt ophold på overførselsindkomst” (Knud Aarup, 2017).

Det er rigtig mange mennesker! Udover at dette er en destruktiv og håbløs situation for det enkelte menneske, er det også en enorm belastning for samfundets økonomiske bundlinje.

 

Fremtidig social udvikling

Gennem min hyppige dialog med repræsentanter på tværs af alle politiske partier, oplever jeg grundlæggende, at der er en stærk fælles konsensus om, at lige sociale muligheder for alle er en vigtig og afgørende dimension i den danske velfærdsmodel. Og alligevel vidner offentlige statistikker på området om, at der sker en stadigt stigende polarisering og at udviklingen fortsat går i den forkerte retning.

Et af de emner, som bogen omhandler, er at jo længere man har været anbragt, desto mindre er sandsynligheden for, at man som 25-årig er i beskæftigelse eller har en ungdomsuddannelse. Det vil sige, at vi anbringer børn udenfor hjemmet med den viden, at de – for de flestes vedkommende – får et liv som i den grad bliver præget af deres opvækst. Det må vi kunne gøre bedre!

Bogen kommer også med et par gode bud på, hvad der burde være de grundlæggende principper for den fremtidige sociale udvikling:

  • Respekten for den enkeltes selvbestemmelse
  • Pligten til at understøtte brugerens deltagelse og involvering
  • Pligten til at behandle alle ud fra et helhedssyn
  • Forpligtelsen til at udvikle menneskets stærke sider og evnen til at mestre livet

 De 4 principper, som Knud Aarup beskriver, ligger tæt op af grundforudsætningerne for relationel velfærd, som er det rammebegreb, vi i AskovFonden bruger om vejen til bedre velfærd. I den relationelle velfærd er mødet med- og troen på det enkelte menneske centralt og bygger på en anerkendelse af, at nøglen til social forandring ligger i det, der sker mellem mennesker, altså i relationen.

Et af de tiltag som bliver foreslået i bogen er en national handlingsplan mod udenforskab, hvor vi én gang for alle starter den vigtige diskussion på tværs af partier, forvaltninger og fagligheder om, hvad der skal til af ændringer, for at skabe grundlag for en bedre velfærd. Dette både i forhold til de strukturelle og lovgivningsmæssige barrierer og i forhold til den faglighed, som er gået tabt i systemvelfærdens udvikling.

 

Konference på Christiansborg

AskovFonden har – sammen med Socialordfører Carl Holst fra Venstre og Socialordfører Torsten Gejl fra Alternativet – taget initiativet til en konference med titlen fra systemvelfærd til relationel velfærd, hvor vi sammen med politikere, fagfolk og mennesker med erfaringer fra et liv på kanten af samfundet, skal debattere og forhåbentlig blive klogere på, hvordan vi kan udvikle en bedre velfærd i fremtiden. Knud Aarup vil deltage på konferencen og uddybe sine vigtige pointer og løsningsforslag, som beskrives i bogen.

Du kan se mere info og tilmelde dig konferencen her

 

Afslutningsvis vil jeg gengive et citat fra bogen, som på fineste vis indrammer dét, der må være formålet med at bygge et samfund på lige muligheder: At være den du er, og blive til det, du har mulighed for. Det er livets mening (R.L. Stevenson). Tak for bogen Knud Aarup! Jeg kan kun anbefale alle, der er interesserede i velfærdssamfundets udvikling at læse den… Sammen kan vi gøre en forskel!

 

Fortsat god november og husk, at du altid kan følge med i vores arbejde via Facebook, LinkedIn under AskovFonden eller via vores hjemmeside

Kærlig Hilsen Helle

[1] Knud Aarup har blandt andet været direktør i Socialstyrelsen og Social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune