Blog: Gode takter i regeringens nye udspil på det sociale område

Der er gode takter i den nye trekløverregerings regeringsgrundlag. AskovFonden ser fornuftige tiltag og perspektiver på det sociale område og glæder sig til at samarbejde med de nye ministre om den sociale indsats i Danmark.

 

I det nye regeringsgrundlag udmeldt i går d. 27.november 2016 står der følgende i kapitel 19, under afsnittet TRYGHED FOR SOCIALT UDSATTE OG MENNESKER MED HANDICAP:

”Der er en stor del af den socialpolitiske indsats, som vi endnu ikke ved, om har en reel effekt. Det skal vi gøre bedre. Det er afgørende at fokusere på tiltag, der gør en reel for­skel. Vi skal vide, hvad der virker. Vi skal sikre, at alle bliver en del af fællesskabet. Ingen må stå udenfor.”

AskovFonden er enig i ovenstående betragtninger på den fremtidige socialpolitiske indsats. Det er helt afgørende, at der er et målrettet fokus på hvad der virker. Det er ikke kun etisk ordentligt over for de mennesker, som er afhængige af at få den rigtige hjælp. Det er også en metode til at sikre, at vi investerer i mennesker på den mest hensigtsmæssige måde, til gavn for den enkelte og for vores fællesskab.

Vi skal gøre op med årtiers berøringsangst over for at måle, hvad der virker. Vi skal erkende at noget virker bedre end andet, hvilket også betyder, at vi helt nøgternt skal turde lukke indsatser, der ikke har nogen reel effekt.

Det er glædeligt at se, at den nye trekløverregering vil rette fokus på de sociale indsatser og tiltag, der virker og er målrettet det enkelte udsatte menneske. I stedet for at famle i blinde i socialpolitikken skal vi netop bruge den viden og de værktøjer, som vi ved virker og som er dokumenteret. Andet kan vi ikke være bekendt over for de mennesker, som står i udenforskab. Jeg tror på, at det kan betale sig at investere i mennesker, men det kræver, at vi tør have et opgør med systemtænkningen og for alvor innovere den offentlige sektor.

I AskovFonden arbejder vi blandt andet med mennesker med langvarige psykiske lidelser. Vi tilbyder et sted, hvor man kan komme og være en del af et fællesskab, et sted hvor der er mulighed for at møde både professionelle og måske lige så vigtigt andre mennesker, som tilsammen skaber meningsfulde fællesskaber.

Her er der ikke tale om mennesker, som kommer ud og bidrager på arbejdsmarkedet, men alligevel er der tale om en samfundsgavnlig indsats, der ikke kun kommer det enkelte udsatte menneske til gode.  Indsatsen sikrer også, at vi forebygger uhensigtsmæssige og dyre genindlæggelser. Vi skal turde tale om sociale indsatser, der ikke har et direkte afledt succeskriterie i form af beskæftigelse eller uddannelse. Dét er også vigtigt i denne debat om effekt og resultater – mennesker har værdi, ganske simpelt fordi de er mennesker. Ikke alt skal ses i et nytteperspektiv.

Et af vores vigtigste mål hele tiden at blive klogere på de mennesker, vi arbejder for, og på hvad der virker for den enkelte. Derfor har vi i 17 år dokumenteret hvad der kommer ud af de indsatser, vi tilbyder. Hvis vi ikke kan dokumentere, at en social indsats virker, så skrotter vi den.

 

Videre står der i kapitel 19 i regeringsgrundlaget:

Der skal være større gennemsigtighed og bedre sammenhæng mellem ydelse, pris og kvalitet på det specialiserede socialområde, og tilbageværende barrierer for personers frie valg skal afdækkes, ligesom det skal være enklere at navigere mellem de forskellige tilbud”.

Hos os arbejder vi med relationsvelfærd. En model der bygger på det faktum, at motivationen til at tage ansvar og ejerskab for eget liv bygges gennem mødet med professionelle der ser en, vil en, tror på en og handler ud fra en ydmyg og respektfuld position, der altid tager afsæt i den enkeltes vilje og mål for forandring.  Derfor er vi glade og spændte på hvordan den nye regering vil frisætte socialområdet, så den enkelte får nemmere ved at navigere mellem de forskellige tilbud.

Kunne man forestille sig, at mennesker selv kunne vælge hvem de ønskede at få hjælp af, inden for en lovgivningsmæssig ramme?

AskovFonden er klar til at spille ind med kvalitative indsatser, der gør en forskel for det enkelte menneske.

#fordiallevindernåringentaber.

 

Kh Helle

Helle Øbo   6/2016