Spændende nyt partnerskab vil hjælpe familier, der lever med vold

Det er med stor glæde, at jeg kan informere om, at vi er i fuld gang med at udvikle et socialt investeringsprogram sammen med Den Sociale InvesteringsfondAarhus Kommune og Den Sociale Kapitalfond. Programmet er baseret på AskovFondens afdeling Dialog mod Volds erfaringer og metoder med psykologbehandling til udøvere af vold i nære relationer, deres udsatte partnere og børn.

For tre år siden begyndte jeg at interessere mig for Sociale Investeringer og de muligheder, det skaber for at arbejde mere forebyggende og proaktivt på socialområdet. I denne uge har vi taget et kæmpe skridt fremad og offentliggjort vores nye udviklingspartnerskab. Sammen vil vi udvikle en prototype, som kan hjælpe danske kommuner med at stoppe vold i familien og nedbringe antallet af voldsudsatte børn og voksne.
Jeg tror fuldt og fast på, at Sociale Investeringer er en god mulighed for at hjælpe de 15 % af danskerne, som er den mest sårbare målgruppe i vores samfund.

I dag er der venteliste på at komme i behandling i Dialog Mod Vold, og for den enkelte familier er det ubærligt at skulle vente på at få den rette hjælp, på det rette tidspunkt.

Med Sociale Investeringer får vi mulighed for at tilbyde den hjælp, der er brug for, når der er brug for den.

Jeg har beskæftiget mig med socialt arbejde i 26 år, og det er få gange i løbet af de år, at jeg har set nye muligheder, som kan have så stor effekt, som dette kan. Virkeligheden i dag er, at hvis vi vil hjælpe de svageste, så har vi brug for flere forebyggende løsninger og større fokus på effekt.

Du kan læse min kronik i Altinget eller på vores hjemmeside, hvor jeg skriver om hvad Sociale Investeringer kan, og hvordan vi kan bruge dem.

Kronik i Altinget: Ny social investering skal stoppe vold i familien

Hvis du har lyst til at vide mere, kan du se vores små infofilm om sociale investeringer her 

AskovFondens Venneforening

Hvis du har lyst, har du mulighed for at blive medlem af AskovFondens Venneforening. Det koster 200 kroner om året.

Du tænker måske, at 200 kroner ikke gør den store forskel, men det gør det. Med din hjælp kan vi undgå, at børn tager volden med sig ind i voksenlivet, vi kan støtte og guide de mange, der kæmper med spiseforstyrrelser eller forebygge ensomhed og isolation for de mest udsatte i samfundet.

HER BLIVER DU MEDLEM

93% går til brugerne. Kun 7% til administration.

Du kan også se en film med en af de brugere, som har fået hjælp i AskovFonden. Klik på billedet og se filmen.


Kærlig hilsen
Helle Øbo

Vil du være med til at udvikle og drive en fredagscafé for unge?

I AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) søger vi dig, der vil medvirke til at udvikle og drive en fredagscafé for alle unge (18+) – med eller uden psykiske sårbarheder.

Vi ønsker at skabe et mangfoldigt, inkluderende og alkoholfrit ungemiljø, hvor nye møder opstår via sociale og kulturelle events.

Det vil foregå fredag eftermiddag og aften, hvor andre sociale tilbud til unge med psykiske sårbarheder typisk har lukket. Vi forestiller os, at et event kan være en lille koncert, en brætspils-café, en film-aften, en kreativ workshop, en banko- eller quiz-aften eller andet.

Du er meget velkommen til at byde ind med lige præcist dit interesseområde! Vi søger frivillige både med og uden egne erfaringer med psykisk sårbarhed og søger dig, der har lyst til at prøve kræfter med afvikling af events og relationsarbejde til glæde for det københavnske ungemiljø.

Vi søger frivillige til forskellige roller, såsom:

• Event-koordinatorer (planlægning og afvikling af fredagens event)
• Socialværter (modtage dem, der kommer samt skabe rammerne for et trygt og inkluderende fællesskab)
• PR-ansvarlige (reklamering for de forskellige events på sociale medier, til samarbejdspartnere mv.)
• Madlavnings-hold (tilberede aftensmad ifm. eventet)
• Følge-makkere (støtte unge, der har svært ved at komme til ASPA ved at følge dem herhen)

Vi tilbyder:

• Et hus med gode rammer til afholdelse af mindre events
• Et inspirerende og trygt fællesskab, hvor der løbende afholdes sociale arrangementer for frivilliggruppen
• Kurser og supervision
• Løbende samtaler med ASPAs frivillighedskoordinator for at sikre, at du trives som frivillig hos os
• Indblik i og erfaring med socialpsykiatrien
• Mulighed for at være medvirkende til at skabe et mangfoldigt fællesskab blandt unge i København

Vi forventer:

• At du er åben, nysgerrig og anerkendende i din tilgang til mennesker
• At du er mødestabil
• At du kan være her i min. et halvt år, hvor du deltager i et event 1-2 gange om måneden i tidsrummet ca. 16-22 (+ evt. forberedelse)

Hvis det lyder som noget for dig, så send os en ansøgning via linket her, hvor du skriver lidt om dig selv, og hvorfor du gerne vil være frivillig hos os. Vi læser ansøgningerne løbende.

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Anne på 92 82 19 47 eller Bjørn på 51 82 21 73. Du er også meget velkommen til at kigge forbi til en rundvisning og en kop kaffe, så du får en fornemmelse af ASPA, inden du sender din ansøgning.

Mange ungetilbud i ASPA

Hvad er ASPA?

Nu kan du snart investere i at stoppe vold i familien

Et trygt liv uden vold er en menneskeret, men desværre er det ikke alle forundt. Virkeligheden er, at vold i hjemmet, hvert år rammer 38.000 kvinder og 19.000 mænd ifølge (VIVE, 2018). Det betyder også, at hver 6. barn i Danmark vokser op i et hjem med vold (Oldrup et. al., 2016).

For første gang i Danmark, etableres en social investeringscase, med fokus på at stoppe vold i familien. For på trods af, at der i mange år har været fokus på problemet, er der stadig i gennemsnit 1,5 års venteliste på at komme i behandling i Dialog mod Vold.

Formålet med at udvikle en social investeringscase er, at udvide behandlingskapaciteten, så det bliver muligt at få hjælp, så snart volden er identificeret.

Det er den Sociale investeringsfond der har initieret at udvikle en prototype i samarbejde med Aarhus Kommune, Den Sociale Kapitalfond og AskovFonden. Forventningen er, at der ultimo årets udgang er udarbejdet en skabelon, der gør at vi kan lancere den første sociale investeringscase på det område i januar 2021.

AskovFondens indsats Dialog Mod Vold tilbyder behandling til den der udøver volden, den voldsramte partner og børn. Siden sin begyndelse i 2001, har Dialog Mod Vold oplevet en stigende efterspørgsel på at komme i behandling for at stoppe vold i familien.

Når man, som udøver, har besluttet at søge hjælp til at stoppe volden, så viser vores erfaringer, at det er demotiverende at komme på en venteliste med beskeden om, at der kan være op til 2 år, før man kan komme i gang med behandlingen. Konsekvensen er, at 43 procent falder fra, fordi det virker udsigtsløst at skulle vente op så lang tid. til 2 år. Mere alvorligt er det, at vi for hver udøver, der søger hjælp, ved, at der er kvinder og børn, der hver dag lever i voldens skygge.

Opkaldet jeg aldrig glemmer

Fra 2001 til 2012 var jeg direktør for Dialog Mod Vold, og en af de oplevelser, der gjorde størst indtryk, var en samtale med en mand, der ringede til vores akuttelefon. Han fortalte i et hektisk tempo, at han havde slået sin kone, som var mor til deres nyfødte barn. Han var selv vokset op med systematisk vold og ydmygelser og foragtede sin far af samme årsag.

Nu oplevede han, hvordan volden selv blev en del af hans reaktionsmønster, når han følte sig presset og magtesløs. Han var panisk bange for at det kunne ske igen, og vidste at konsekvenserne ville være, at han mistede dem han elskede allermest.

Jeg fortalte ham at det måske var hans livs vigtigste opkald og det var godt at han ringede for at få hjælp. Desværre måtte jeg samtidig informere ham om, at der var venteliste på (dengang) ca.et halvt til et helt år. Han græd og sagde at det simpelthen ikke kunne være rigtigt at han ikke kunne få hjælp til at stoppe volden, når han nu erkendte at han ikke selv kunne bryde mønstret uden at få hjælp.

Vold er en indlært adfærd (ligesom de fleste misbrug) og selvom det kan virke uforståeligt for de fleste, at man ikke bare kan beslutte at stoppe volden, så ved vi, at de bedste resultater kommer, når motivationen er højest. Vi ved at det kræver en specialiseret indsats at erkende egne mønstre og for at ændre adfærd.

Det er afgørende, at vi som samfund tilbyder hjælp til at stoppe volden, når motivationen er til stede, og behandlingen kan igangsættes umiddelbart efter den første henvendelse.

Nogle mener, at det handler om at få flere krisecentrepladser, og ja, det skal der også være fokus på. Virkeligheden er, at selvom kvinder kommer på krisecenter, så tager ca. hver tredje kvinde tilbage til sin mand efter ophold på krisecenter, og udøveren finder med stor sandsynlighed en anden partner, som bliver udsat for vold.

At stoppe volden, der hvor den starter

Jeg mener det er afgørende at vi stopper volden der hvor den starter, hos udøveren, så vi sikrer at der ikke kommer nye ofre for volden. Samtidig skal vi have fokus på ofrene for volden og tilbyde hjælp til både partner og børn.

Jeg møder ofte argumenter som; at dette burde være finansieret af vores velfærdssamfund, men virkeligheden er, at det handler om at prioritere, og vores erfaring er, at de fleste kommuner godt kan se fornuften i at tilbyde behandling til udøveren, men hvis det er et spørgsmål om at hjælpe de voldsramte partnere og børn, eller udøveren i den akutte situation, så er det oftest ofrene der bliver prioriteret højest, selvom det ikke bryder voldsspiralen.

Det kan godt være at det i en ideel verden var en del af vores kernevelfærd at betale for, at alle kan få hjælp til at bryde volden. Men i erkendelse af, at vi ikke har råd til at løse alle sociale problemer, mener jeg ikke vi har råd til at afvise nye måder at finansiere fremtidens velfærd.

Ved at få afprøvet et socialt investeringsmarked på det her område, får vi ikke kun hjulpet flere familier, men bliver også klogere på hvad der virker og hvordan vi i fremtidens kan flytte fokus fra det reaktive, hvor vi handler, når det for alvor er gået helt galt, til det proaktive hvor vi får stoppet volden så hurtigt som muligt. Hvilket betyder at færre skal vokse op i voldens skygge.

Vi bruger 45 milliarder på socialområdet om året og i de 25 år jeg har arbejdet inden for området, må jeg desværre erkende at jeg har set rigtig mange velmenende indsatser, som reelt ikke skaber forandring for dem de er til for. Det er ikke kun ulykkeligt for den der har brug for hjælp, men har også store økonomiske omkostninger for samfundet, altså dig og mig.

Det koster samfundet 295 millioner om året at sende 1.700 voldsudsatte kvinder og et lignende antal børn på et kvindekrisecenter og det skal vi selvfølgelig have råd til, men hvis man kunne forebygge at ofrene blev udsat for vold, så kunne det også her blive en mindre udgift og allervigtigst forebygge, at så mange bliver udsat for vold.

Hvis vi kan stoppe vold i familien ved at udvikle nye finansieringsmodeller, så mener jeg ikke vi har andre alternativer end at forsøge.

Vi ved at en tredjedel af alle anbringelser er begrundet i vold i familien, og vores erfaringer viser, at vi faktisk kan få stoppet volden i familier, hvor der er vold, så børnene kan få en barndom uden vold og blive i deres egen familie.

Vi kommer til at blive klogere undervejs, men bundlinjen er, at flere voldsramte familier får den rette hjælp, på det rette tidspunkt og det kan vel kun være positivt.

Hvem tjener pengene

En social investeringscase er bygget op omkring princippet NO CURE – NO PAY, hvilket betyder, at en kommune kun betaler for det der virker. Det betyder i praksis at leverandøren og investoren tager en risiko, med mulighed for at få et afkast, hvis eks. volden stopper i en familie.

Ifølge tal fra socialstyrelsen (2015) koster vold i familien samlet set 885 millioner kr. Et behandlingsforløb for et par med to børn, koster 190.000 kr. i Dialog Mod Vold. Hvis en investor f.eks. får 5 procent for en familie, hvor volden stopper, så er det 9.500 kr. oveni, som en kommune skal betale for en familie, hvor volden er stoppet.

Der skal ikke meget hovedregning til at gennemskue, at dem der altid vil få får den største gevinst er kommunen, regionen, sundhedsvæsenet, retsvæsenet etc. Det vil sige dig og mig som betaler skat, for essensen i en social investeringscase er, at der kun betales for det der virker.

Så selvom kritikerne med rimelighed vil påpege at det ikke skal kunne betale sig at tjene penge på at investere i sårbare mennesker, så vil jeg mene, at vi er nødt til at afprøve de her muligheder, med fokus på at kunne hjælpe flere med at få et liv uden vold.

FORDI ALLE VINDER NÅR INGEN TABER

Helle Øbo

Læs også kronikken i Altinget:Civilsamfund

Sammen uden vold

Ingen børn skal fødes ind i familier, hvor vold er en del af hverdagen

AskovFondens indsats Dialog Mod Vold har i samarbejde med Mary Fonden, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne udviklet en model for, hvordan jordemødre kan opspore vold blandt gravide, så familierne kan få hjælp, allerede inden barnet kommer til verden. Ambitionen er at gøre modellen landsdækkende. Projektet hedder Sammen uden vold.

Vi ved, at en familieforøgelse kan udløse eller eskalere vold i et parforhold – allerede under graviditeten. I dag findes der ingen rutinemæssig screening for partnervold i Danmark, selvom vi ved, at vold mod gravide kan have store konsekvenser for det ufødte barn.

Projektet udvikler en ny screeningsmodel til at opspore vold i parforholdet, så det at spørge ind til vold bliver en naturlig del af konsultationen på lige fod med rygning og alkohol.

Samtidig opkvalificerer projektet den indsats, hvor de kommende forældre kan få støtte og rådgivning, så der er kompetent hjælp til familierne med det samme.

Håbet er, at både screeningsmodellen og den udvidede indsats i sidste ende kan implementeres på hospitaler i hele landet.

’Sammen uden vold’ er et samarbejde mellem Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden, Dialog mod Vold og Østifterne.

Se filmen på Facebook her

Mir skolerne er blevet VISO-leverandør

Mir skolerne blev i forsommeren udnævnt til VISO leverandør af Socialstyrelsen. Skolerne er AskovFondens anden afdeling, der er blevet VISO certificeret. Ud over skolerne er det også Askovhus, som er AskovFondens tilbud til personer med spiseforstyrrelser.

Hvad er VISO?

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation på socialområdet. Borgere, pårørende, kommuner, regionale, kommunale og private sociale tilbud kan bede VISO om rådgivning. Rådgivningen er gratis, og det er VISO der vurderer hvad behovet for hjælp er, og sørger for den rette rådgivning.

Det er Socialstyrelsen der godkender hvilke sociale tilbud, der kan blive VISO leverandører, og her er Mir skolerne blevet udvalgt.

Hvad betyder det for Mir skolerne?

Som udsendte for Socialstyrelsen tilbyder vi rådgivning i særligt udvalgte og komplicerede sager om børn og unge med udfordringer og behov. Vi kan rådgive i hele landet, og bliver kaldt ud til sager hvor VISO vurderer, at der er behov for høj faglig specialviden og rådgivning.

Det er et stort skulderklap at blive anderkendt for sit arbejde af Socialstyrelsen, og vi sætter en ære i at kunne dele vores erfaringer og viden, og biddrage til at børn og unge landet over, kan få adgang til den hjælp de behøver.

Hvad vi kan bidrage med?

MIRskolerne rådgiver inden for autismeområdet med kombinations problematikker. Vi er en del af et særligt forløb med udvikling indenfor skolefravær/skolevægring. Det er et område hvor vi har en masse erfaring og viden, og vi stiller en lang række kompetente rådgivere til rådighed. Pædagoger, psykologer, lærere – alle med omfattende erfaringer på området – står klar til at rådgive i de komplicerede sager.

Hvordan får jeg hjælp?

På VISO’s hjemmeside kan du læse meget mere om organisationen og deres procedurer, og her finder du også kontaktoplysninger i tilfælde af at du og din organisation har behov for rådgivning.

VISO

Rådgivning til borgere

Ny rapport om udøvelse af vold og effekten af vores behandling

Klik på billedet for at finde rapporten som pdf.

AskovFonden har netop udgivet den nyeste rapport om effekten af vores behandling og en karakteristik af de voldsudøvere og voldsudsatte partnere, der har været i behandling i Dialog mod Vold.

I vores afdeling Dialog mod Vold har vi i snart 20 år været optagede af, hvordan vi kan bekæmpe vold mod kvinder og vold i familien. Vi var det første tilbud i Danmark, der arbejdede med at nedbringe antallet af voldshændelser ved at stoppe volden, der hvor den starter – hos udøveren. I dag tilbyder vi specialiseret psykologbehandling til både kvindelige og mandlige udøvere af vold i nære relationer og deres familie.

Vi har siden etableringen i 2001 lagt vægt på systematisk at indsamle viden om de voldsudøvere, vi har i behandling. Samtidig undersøger vi løbende, om behandlingen har den ønskede effekt og at volden stopper, så familien får en tilværelse uden vold. Det er netop denne viden vi deler i dag.

Rapporten er henvendt til fagpersoner, beslutningstagere og andre der er interesseret i at vide mere om hvem der søger behandling for udøvelse af vold, hvad der kan forklare den voldelige adfærd og hvilken effekt man kan skabe ved at tilbyde behandling.

Hvorfor er rapporten vigtig?

I Dialog mod Vold finder vi det vigtigt, at feltet vold i nære relationer er vidensbaseret. Rapporten tydeliggør, at vold i nære relationer er en kompleks problemstilling, der kræver en helhedsorienteret indsats, hvor både voldsudøveren, den voldsudsatte og børnene får den hjælp, de har behov for.

Rapporten understreger, at vold i nære relationer er forbundet med negativ social arv. Hvis vi skal nedbringe antallet af børn fra voldsudsatte familier, der selv bliver udøvere eller udsat for vold i voksenlivet, er der behov for systematisk opsporing og tidlig indsats. Det er muligt at stoppe volden og sikre voldsudsatte familier en tilværelse uden vold. Det viser vores opfølgende undersøgelse, der bygger på svar fra de voldsudøvere, der har gennemført et behandlingsforløb, og deres partnere.

Vi håber, at rapporten kan bidrage med ny viden til voldsområdet og kan danne grundlag for en videreudvikling og målretning af de mange vigtige indsatser, der i hele landet arbejder for at stoppe vold i nære relationer. Hvis feltet står sammen, kan vi stoppe volden og afhjælpe de langvarige skadevirkninger af vold for både børn og voksne i Danmark.

Hvad du kan læse om

Rapporten er inddelt i seks kapitler. I første kapitel kan du læse en karakteristik af udøvere i behandling hos Dialog mod Vold, hvor andet kapitel fokuserer på udøvernes barndom, vold i barndomshjemmet og mobning. Dernæst kan du i kapitel tre læse om volden, der er udøvet i voksenlivet. Det er første gang at Dialog mod Vold tegner en karakteristik af partnere i behandling, denne kan du læse om i kapitel fire. De sidste to kapitler fokuserer på effekten af behandlingen i Dialog mod Vold og resultater fra en opfølgende undersøgelse, der er blevet udført et år efter endt behandling.

Over de næste par måneder vil vi på Dialog mod Volds hjemmeside og Facebook dykke ned i rapportens delkonklusioner. Hvis du vil kaste dig over rapporten i sin fulde længde, kan du få adgang til den her

God læselyst!

Behandlingen i Dialog mod Vold

Viden om vold 

Pædagog til Pigeklubben i KBH+ for piger mellem 14-17 år

Vi søger en uddannet pædagog til at drive vores fantastiske pigeklub på Østerbro i København.

I AskovFonden KBH+ arbejder vi med og for unge. Gennem kultur, fællesskaber og mangfoldighed skaber vi sammen vejen til en bedre fremtid. KBH+ er et sted for unge, som vil udvikles, nå deres drømme, starte på en frisk eller har brug for et arbejde. Vi danner sammen rammen for fællesskaber, hvor det er en værdi at være forskellige, fordi vi skal inspireres af nogen, der ikke ligner os selv.

Din arbejdsplads I KBH+ vil være i vores Pigeklub, som vi driver for Københavns Kommune. Det er et anonymt tilbud til unge piger fra lokalområdet. Her kan de komme og blive en del af vores hus, hvor vi hver uge har 200 unge igennem i vores forskellige indsatser. Pigeklubben har egne lokaler, men kan bruge alle faciliteterne i huset (træningslokale, cafe, køkken med mere). 

Som ansat i KBH+ er vi alle relations personer for de unge. Det betyder at vi lytter, udfordrer og støtter de unges empowerment-proces og bidrager til, at de ser nye muligheder og over tid begynder at orientere sig mod disse. Vi gør alt hvad vi kan for at forstå hvem de er, vi respekterer dem, lytter til deres drømme og giver dem mandat og medbestemmelse. Siden start 2020 har vi arbejdet med inspiration fra Search Institute, hvor vi arbejder intentionelt med udviklende relationer. Det arbejde er også en vigtig komponent i Pigeklubben. Det kan du læse mere om her.

Din opgave i KBH+

Som eneste ansatte pædagog i Pigeklubben, vil du primært stå for at bemande Pigeklubbens åbningstid, som er 4 dage om ugen. Du skal derfor være indstillet på primært at arbejde eftermiddags- og aftentimer. Ud over dig, er der tilknyttet et antal vikarer, der dækker en del af åbningstiden.  

Pigeklubben har åbent: tirsdag til fredag kl. 16 – 21. Om mandagen har pigerne mulighed for individuel rådgivning mellem kl. 12 – 18. Her kan de unge have samtaler med en lang række fagpersoner fra KBH+.

Du bliver som pædagog i Pigeklubben ansvarlig for at planlægge klubbens aktiviteterne sammen med de unge, og de tilknyttede vikarer. Du skal udarbejde materialer til det pædagogiske tilsyn med Pigeklubben jf. aftale med Københavns Kommune, samt skrive materialerne til Pigeklubbens bestyrelse. Til bestyrelsesmøder er du med som deltager, ikke som medlem. Disse materialer udarbejdes i tæt samarbejde med direktøren i KBH+.  

En vigtig opgave er også at holde øje med udgifterne i Pigeklubben og finde nye relevante samarbejdspartnere, så klubben udvikles kontinuerligt til gavn for de unge.  Du skal derudover også deltage i cirka 4 netværksmøder med Københavns Kommune inden for børne unge område.

Læs mere om KBH+

Vi forventer, at du har følgende faglige kompetencer:

  • en pædagogfaglig uddannelse
  • praksiserfaring i arbejdet med unge
  • erfaring med at arbejde med medinddragelse
  • erfaring inden for et eller flere af vores kerneområder: Kultur, kulturforståelse, det gode ungdomsliv, socialfagligt arbejde med udsathed, uddannelse og beskæftigelse blandt unge.

Personlige kompetencer:

  • en særlig interesse for og evne til at arbejde med relationer i målgruppen
  • samarbejdsorienteret på tværs af fagligheder – der er mange fagligheder i KBH+
  • gode kommunikative evner også på skrift
  • god til at navigere i åbne rammer, da vi arbejder efter agile projektledelsesmetoder

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er på fuld tid men kan også blive en deltids stilling alt efter dit ønske, og løn forhandles ved ansættelse inden for Børne- og Ungdomsforvaltningens gældende rammer. Tiltrædelse den 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte direktør Stine Hamburger per mail på stine.hamburger@askovfonden.dk eller 28 88 84 26

Din ansøgning skal være hos os tirsdag d. 1. september kl. 12.00.

Du søger stillingen her

Der er første samtaler i uge 38 og anden samtaler i 39.  

KBH+ er en del af AskovFonden, som er en non-for-profit NGO med mere end 75 års erfaring med at arbejde med socialt udsatte. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.

JESPER RØNN-SIMONSEN BLIVER NY DIREKTØR I DIALOG MOD VOLD

Den 1. september byder vi Jesper Rønn-Simonsen velkommen som direktør i AskovFondens afdeling Dialog mod Vold. Jesper kommer fra en stilling som udviklingschef i Kirkens Korshær.

Jesper har erfaring med udvikling fra socialområdet, politisk interessevaretagelse og ledelse. En profil der gør, at vi fortsat kan øge organisationens udvikling og gennemslagskraft i offentligheden.

Tidligere har Jesper arbejdet i Hjerteforeningen og på Berlingske og har derudover en MBA fra SDU, HPLP fra Harvard Business School og en HD(O) fra CBS.

Organisationsteorien og dens mange discipliner er både en del af Jespers praktiske og teoretiske baggrund samt et emne, han brænder for. Fælles for Jespers virke, er ønsket om at bruge sine erfaringer til at hjælpe mennesker i svære livssituationer.

”Vi er glade for at kunne byde Jesper velkommen i Dialog mod Vold. Det er en afdeling i konstant udvikling og som landsdækkende organisation, ser vi frem til, at Jesper vil bruge sine kompetencer til at videreudvikle Dialog Mod Vold, med henblik på at hjælpe flere til et liv ude af voldens skygge” – Helle Øbo

Læs mere om Dialog mod Vold

Mød AskovFondens bestyrelse

Hvad laver AskovFonden?

En god samtale er også Kernevelfærd

Prøv et øjeblik at forestille dig at du er i en krise og har et telefonnummer, hvor du kan ringe hele døgnet og tale med et menneske. Måske er du angst eller ensom og har ikke på forhånd defineret, hvad der er dit største problem.

Da Danmark lukkede ned grundet Corona, tog vi i AskovFonden den beslutning, at vi ville være tilgængelige 24/7 trods de begrænsede fysiske muligheder.

Det betød, at vi på mange forskellige måder måtte finde nye løsninger. En af dem var, at vi etablerede en døgnbemandet Hotline.

En Hotline som skulle vise os det, som måske er det allervigtigste, når man har brug for hjælp eller blot føler sig magtesløs. Nemlig muligheden for at tale med et menneske, som ikke på forhånd har gjort sig nogle tanker om hvad ens problem er eller løsningen på det.

Vi bemandede Hotlinene med uddannet personale fra alle AskovFondens afdelinger og besluttede at vores fornemmeste opgave var, at være åbne og imødekommende for det der kom ind og dem der ringede.

Det betød blandt andet, at vi fik samtaler som handlede om flere af livets sværeste stunder, ensomhed, afmagt, selvmordstanker, vold i familien og mange andre vigtige emner.

Dem der ringede, var anonyme, men vi registrerede alle opkald med tidspunkt og overordnet emne for samtalen, så vi kunne blive klogere undervejs og samle op på de eventuelle behov, der opstod som følge af samtalerne.

Betydningen af tid

Det var interessant, at de fleste samtaler handlede om at få muligheden for at tale med et andet menneske, uden på forhånd at være vurderet eller registreret som et problem. Det var kun få vi henviste til andre indsatser og den væsentligste værdi for dem der ringede var, at vi havde tid til samtalerne. De fleste samtaler varede i gennemsnit 32 minutter uden anden opfølgning end muligheden for at ringe igen, hvis behovet opstod.

Jeg havde selv en del nattevagter i perioden. Jeg blev særligt optaget af, at vi måske har glemt de grundlæggende forudsætninger for, hvad der skaber forandring for mennesker i vores higen efter at finde problemet og putte mennesker i de rigtige kasser.

Den afgørende samtale kan skabe mirakler. En af dem jeg talte med, beskrev det så fint; at det var som at blive mødt med lys midt i mørket. At det at kunne ringe om natten, eller tidligt om morgenen, skabte tryghed og følelsen af, at man godt kunne klare lidt mere end ellers og komme igennem en svær dag.

Det her kunne så handle om at pege på et comeback for telefonsamtalen, men i virkeligheden handler det om noget langt større. Nemlig bekræftelsen af at de to grundforudsætninger for at mennesker kan tage ansvar og ejerskab for deres eget liv, og de udfordringer de har, er, at de selv er med til at definere, hvad der er deres vigtigste problem og lige så vigtigt, at de selv er med til at finde løsningen.

Måske ligger en af forandringsnøglerne til en mere relationel og medmenneskelig velfærd netop her og det skal vi tage med os også efter Corona krisen.

Hvad nu hvis

Hvis nu vi forestiller os, at man rent faktisk kunne ringe til en telefonlinje, der ikke på forhånd havde et overordnet tema som selvmord, ensomhed eller lignende. At denne linje blot var åben for alle slags opkald, så tror jeg faktisk på, at vi kunne gribe en del af de problemer, der vokser sig store og uoverskuelige. På den måde kunne vi måske forebygge, at nogle mennesker ender i evindelige systemer, der blot forstærker deres oplevelse af at føle sig forkert og hjælpeløs.

Jeg forstår godt, at vi har brug for styringslogikker for at opretholde et velfærdssystem. Men jeg mener, at vi gennem de mere end 25 år jeg har arbejdet på Socialområdet, er kommet alt for langt væk fra det medmenneskelige og det at møde et menneske med et åbent sind og et varmt hjerte.

Intentionen var helt sikkert velment, men i virkelighedens verden blev reformer til uhensigtsmæssige styringsmekanismer, der i sidste ende skaber benspænd for det enkelte menneskes mulighed for at få den rette hjælp på det rette tidspunkt.

Min vigtigste læring under denne krise er, at et menneske har brug for at blive mødt af et andet menneske frem for et system, der på forhånd har defineret både problemet og løsningen.  At vi igen finder tid til den uddybende samtale, så vi kan tage udgangspunkt i det enkelte menneske og de ressourcer der er.

Så måske en af fremtidens sociale velfærdsløsninger handler om at have mulighed for, at komme i kontakt med et menneske der lytter og prøver at forstå det, der er vigtigst for dig.

Kierkegaard siger det så rigtigt i hans ord om Kunsten at hjælpe fra 1862.

At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.

Det er dét, jeg kalder Relationel Velfærd og det vil jeg skrive meget mere om efter en god lang sommerferie.

God sommer og ferie

Kærlig Hilsen Helle

Vidensalon: Kom bag om AskovFondens indsatser

Corona krisen betyder blandt andet at Folkemødet i år er aflyst, og selvom vi er kede af, at skulle undvære muligheden for at debattere og dele viden med mange gode mennesker, så har vi valgt at afprøve et nyt format, som gør at du kan få indsigt i vores verden på en anden måde.

Generelt er vi i AskovFonden altid optaget af dele viden og derfor har vi valgt at præsenterer dig for en række online Vidensaloner. Her får du mulighed for at blive klogere på hvordan vi arbejder i teori og i praksis.

Vi ligger hårdt ud i denne uge med tre arrangementer.

Det første på tirsdag den 9. juni kl. 10. Til dette online møde inviterer de unge i KBH+ dig til en snak om at have et stort fællesprojekt klar, som bliver aflyst tre dage inden afvikling og hvordan det kan blive genskabt af færre mennesker og i nye rammer, selvom præmissen er den samme: at få folk til at føle sig mindre ensomme.

Du kan tilmelde dig her

Torsdag den 11. juni kl. 10 har AskovFonden sammen med Bikubenfonden og Oxford Research en vidensalon , hvor du får indblik i vores erfaringer med at sætte Developmental Relationship Framework i spil i en dansk kontekst og inspiration til, hvordan I som organisation kan arbejde mere målrettet og bevidst med jeres relationer til udsatte unge. Desuden vil du få input til, hvordan effekten af relationsarbejdet kan måles.

Du kan tilmelde dig her

Fredag den 12. juni kl. 14 afholder Askovhus, LMS og BEDklinikken om tvangsoverspisning. De tre organisationer har dannet et partnerskab og går nu sammen om at sætte BED (tvangsoverspisning) på den politiske dagsorden i Danmark. I et panel med politikere og personer fra målgruppen stiller de skarpt på, hvordan det opleves at lide af BED, og hvordan vi både nu og fremadrettet skal sikre den nødvendige behandling til de ca. 40.000 mennesker, der lider af BED.

Du kan tilmelde dig her

Se det fulde program for AskovFondens vidensaloner