Børnehuset AskovFonden samler ind til Danmarks Indsamlingen 2014

Børnehuset AskovFonden har som en del af vores målsætning at lære børnene om empati og socialt medansvar. Derfor har vi tilmeldt os Danmarks Indsamlingen 2014, hvor vi kan være med til at gøre en forskel. Det vil vi gøre ved at, læse bøger og tale med børnene om, hvor vigtigt det er, at vi alle er med til at hjælpe børn til bedre liv også selv om de ikke bor og lever lige ved siden af os.

Den praktiske del af støtten vil være, at vi sammen med børnene bager kanelsnegle d. 28/1 2014, dem sælger vi til forældrene for 5 kroner stykke.

 

Støtten gives til:

Børnefonden: der vil forbygge mødredødlighed og etablere familierådgivning i Bernin.

Folkekirkens nødhjælp: der vil forbedre levevilkår og ernæring for børn i Zambia.

Care: der vil reducere dødlighed blandt mødre og spædbørn i Nepal.

Dansk flygtningehjælp: der vil støtte internt fordrevne og kvindeledede familier i Myanmar.

IBIS: der vil forbygge teenagegraviditeter i Guatemala.

Læger uden grænser: der vil yde medicinsk indsats til at bekæmpe mødredødelighed i Afghanistan.

Mellemfolkeligt samvirke der vil forbedre mødresundheden i Mozambique.

Red barnet: der vil forbedre forholdene for børn uden forældreomsorg i Etiopien.

Røde kors: der vil forebygge mødredødlighed og forbedre mødre og børns sundhed i Laos.

SOS: børnebyerne: vil forbygge mødredødlighed i Somalilland

Unicef: vil forbygge mødredødlighed i Cambodja.